Jste zde

2. výzva

"Metrologie pro podporu průmyslu" a "Metrologie pro ochranu životního prostředí" 

V roce 2010 proběhl výběr EMRP projektů v rámci druhé tematické výzvy se zaměřením na oblast metrologie pro průmysl a pro životní prostředí.

Cílem projektů programu "Průmysl" je možnost vývoje měřicích metod a zabezpečení návaznosti v průmyslových procesech. Tyto projekty jsou zaměřeny nejenom na již existující technologie, ale i na inovace v průmyslu. Pro oblast průmyslu bylo finálně vybráno 17 společných výzkumných témat, jejichž realizace je plánována na období let 2011 - 2015: 

 1. Metrologie vysokých teplot pro průmyslové využití
 2. Elektromagnetická charakteristika materiálů pro průmyslové využití 
 3. Metrologie vysokého tlaku pro průmyslové aplikace 
 4. Metrologie oblasti ionizujícího záření pro hutní průmysl
 5. Dynamické mechanické vlastnosti a dlouhodobá deformace 
 6. Metrologie pro průmyslovou kvantovou komunikaci 
 7. Metrologie pro výrobu tenkých vrstev 
 8. Metrologie pro pokročilé průmyslové magnetické senzory 
 9. Dynamické měření mechanických veličin
 10. Optická a dotyková metrologie pro absolutní charakterizaci tvaru
 11. Metrologie pro posouzení trvanlivosti a funkce umělých povrchů 
 12. Metrologie vakua pro výrobní prostředí 
 13. Termální design a časově závislý drift rozměrovosti 
 14. Nová generace etalonů frekvence pro průmysl 
 15. Návaznost kvantitativních chemických analýz povrchu pro průmyslové použití 
 16. Metrologie pro ultrarychlou elektroniku a vysokorychlostí komunikace
 17. Metrologie pro oblast výroby malých struktur

Cílem projektů programu "Životní prostředí" je podpora výzkumných aktivit a stimulace technologických inovací s příznivým vlivem na ochranu životního prostředí. Projekty se zaměřují na lokální problematiku životního prostředí jako je znečištění vzduchu, vody a půdy, ale i na globální problémy změny klimatu. Pro oblast životního prostředí bylo finálně vybráno 9 společných výzkumných témat, která budou taktéž realizována v období let 2011 - 2015:

 1. Metrologie škodlivých chemických látek v ovzduší
 2. Požadavky na měření znečišťujících látek
 3. Zpřesnění metrologické návaznosti spektrálních měření slunečního UV záření
 4. Návaznost radiometrie pro dálkové měření klimatických parametrů
 5. Metrologie slanosti a acidifikace oceánů
 6. Spektrální referenční data pro monitoring ovzduší
 7. Metrologie tlaku, teploty, vlhkosti a rychlosti vzduchu v atmosféře
 8. Návaznost měření k monitorování kritických znečišťujících látek
 9. Metrologie pro nakládání s radioaktivními odpady

Celkové je ČR v EMRP "Průmysl" a "Životní prostředí" zapojena ve 14 projektech, z toho jeden projekt je veden ČMI. 

Informace EURAMET o druhé výzvě