Jste zde

Metrologie pro průmyslovou kvantovou komunikaci

Metrologie pro průmyslovou kvantovou komunikaci 

Metrology for Industrial Quantum Communications (IND06 - MIQC)

Projekt MIQC podporuje rozvoj trhu a zavádění kvantových komunikačních technologií s cílem dosáhnout maximálního dopadu na evropský průmysl v této oblasti. MIQC je zaměřen na „Quantum Key Distribution“ (QKD) technologie, jedny z nejvyspělejších z hlediska praktického použití. Kvantová distribuce klíčů je způsob odesílání kryptografických klíčů s kódovanou informací s absolutní bezpečností. Je to dáno tím, že využívá možnost kódovat fotony kvantovými stavy, které jsou výrazně narušeny, kdykoliv je informační kanál odposloucháván. QKD systémy jsou komerčně dostupné a v tomto ohledu má EU náskok. Spolu s masivním rozšířením internetu je bezpečnost chráněných dat ve větším nebezpečí, než kdy jindy. Bankovní transakce, uchovávání a záznam lékařských informací, chráněné IP, to je jen několik příkladů, kdy je třeba bezpečně zajistit chráněná data. Také stále rychlejší počítače představují hrozbu pro šifrování dat. Toto jsou hlavní faktory, které jsou motivací pro vývoj QKD. Nicméně, v současné době ještě neexistují žádné technické normy a definice pro toto odvětví a projekt MIQC chce tuto situaci řešit.

Na projektu spolupracuje tým oddělení radiometrie a fotometrie, ČMI LPM Praha v čele s Dr. Ing. Markem Šmídem, msmid@cmi.cz.

Webové stránky projektu