Jste zde

Metrologie oblasti ionizujícího záření pro hutní průmysl

Metrologie oblasti ionizujícího záření pro hutní průmysl

Ionizing Radiation Metrology for Metallurgical Industry (IND04 - MetroMetal)

Slévárenský průmysl produkuje každý rok miliony tun oceli z recyklovaného odpadu. Tento odpad je testován na přítomnost opuštěných zdrojů záření průchodem kontejnerů odpadu pod portály s detektory záření. Nicméně, samotné stínění zdrojů nebo útlum záření jinými kusy šrotu v kontejneru zapříčiňuje, že tento přístup není úplně bezpečný a následné tání skrytých radioaktivních zdrojů, zejména 60Co, 192Ir nebo 226Ra, pocházejících z odpadů z radioterapie, brachyterapie nebo gamagrafie, může mít za následek následující:

-          radioaktivní kontaminaci pecí, lité oceli, strusky, filtrů,

-          šíření radioaktivity v životním prostředí,

-          ozáření koncových uživatelů kontaminovanými produkty z lité oceli,

-          obchodní spory ohledně míry kontaminace výrobků včetně finančního dopadu na tržní ceny,

-          ztrátu reputace hutních firem na stávajících a potenciálních trzích.

Cílem projektu je optimalizace metod pro měření aktivity radionuklidů v metalurgickém průmyslu, vývoj a charakterizace referenčních kalibračních materiálů, charakterizace měřicích geometrií prostřednictvím simulace Monte Carlo a mezinárodního porovnání. Součástí projektu bude i výroba optimalizovaného spektrometrického zařízení pro měření vzorků taveb, strusky a prachu, včetně vyzkoušení tohoto prototypu spektrometrického zařízení v hutích.

Do projektu je zapojen tým Inspektorátu pro ionizující záření pod vedením Ing. Jaroslava Šolce, jsolc@cmi.cz.

Webové stránky projektu