Jste zde

Metrologie pro pokročilé průmyslové magnetické senzory

Metrologie pro pokročilé průmyslové magnetické senzory

Metrology for Advanced Industrial Magnetics (IND08 - MetMags)

 

Cílem projektu „Metmags“ je čelit výzvám při vývoji, produkci, kalibraci a testování pokročilých průmyslových magnetických senzorů. Cílem pracovního balíčku "WP2 - Testování a kalibrace magnetických senzorů", na kterém ČMI participuje, je rozšíření metrologických postupů pro kalibrace pokročilých magnetických senzorů. Prvním úkolem je kalibrace magnetických senzorů při provozních teplotách - cílem je dosažení měřicích metod pro zjištění teplotních závislostí důležitých vlastností senzorů, jako jsou zesílení, linearita, offset a šum v rozsahu průmyslových teplot (-40 až +100)°C.

Druhým úkolem je sestavení metody a prostředí pro měření šumu magnetických senzorů s důrazem na dolnofrekvenční spektrum - cílem je zjistit šumové vlastnosti senzorů na frekvenci 0,1 mHz.

Třetím úkolem je kalibrace tříosých magnetometrů, kde je nutné kalibrovat i na úhlové odchylky mezi senzory - při využití vektorových kalibrací je nutné kalibrovat použité cívkové systémy, případně použít některé ze skalárních metod.

Finálním úkolem je sestavení měřicích postupů použitelných v průmyslové praxi ve spolupráci s průmyslovými partnery.

Na projektu spolupracuje Ing. Renata Styblíková, Ph.D., rstyblikova@cmi.cz z oddělení elektromagnetických veličin, ČMI LPM Praha.

Webové stránky projektu