Jste zde

H2020 včetně EMPIR

Evropská komise zveřejnila návrh iniciativy s názvem „Evropský metrologický program pro inovace a výzkum“ (EMPIR), založené na veřejném partnerství EU a členských států. EMPIR, který bude v letech 2014- 2020 administrován v rámci Horizontu 2020, je následovníkem původní iniciativy „Evropský metrologický výzkumný program“ čítající 22 národních metrologických institutů. Hlavním cílem této iniciativy je řešit výzvy, jimž čelí Evropský systém metrologického výzkumu a poskytnout vhodná metrologická řešení na podporu inovací a průmyslové konkurenceschopnosti za účelem řešení společenských výzev, jako je zdravotnictví, životní prostředí a energetika, včetně podpory rozvojové a implementační politiky. Plánovaný rozpočet iniciativy pro období 2014-2020 je 600 milionů eur, EU i členské státy poskytnou každý polovinu dané částky. 

Výzvy

1.výzva - řešení v období 2015 - 2019

2.výzva - řešení v období 2016 - 2020

3.výzva - řešení v období 2017 - 2021

4.výzva - řešení v období 2018 - 2022

Harmonogram 2017/2018

 • 6. dubna 2017 - CB podvýbor EMPIR 
 • 1. květen nebo 1. červen 2017 - zahájení řešení úspěšných projektů 3. výzva EMPIR
 • 18. – 19. května 2017 – výbor EMPIR
 • 15. června 2017 - zahájení druhého kola soutěže 4. výzvy EMPIR
 • 22. června – 7. července 2017 – Vyjednávací schůzky k projektům v Rakousku, Německu, ČR a Velké Británii 
 • 2. října 2017 - ukončení druhého kola soutěže 4. výzvy EMPIR 
 • 7. – 16. listopadu 2017 – konference hodnotitelů
 • 20. - 21. listopadu 2017 - výbor EMPIR
 • prosinec 2017 - etické posouzení 
 • 9. ledna 2018 - oficiální vyhlášení úspěšných projektů 4. výzvy EMPIR 
 • duben až červenec 2018 - začátek řešení projektů 4. výzvy EMPIR 
 

Odkazy

EMPIR - informace EURAMET

EMPIR - informace MSU EURAMET