Jste zde

Metrologie pro nakládání s radioaktivními odpady

Metrologie pro nakládání s radioaktivními odpady

Metrology for Radioactive Waste Management (ENV09 - MetroRWM)

Provozování jaderných zařízení a jejich vyřazení z provozu po ukončení životního cyklu musí být prováděno s minimálním dopadem na životní prostředí. Toho lze dosáhnout pouze přesným měřením radioaktivity radionuklidů v odpadech a environmentálních vzorků, pomocí standardizovaných metod a návaznosti měření.

Vzhledem k tomu, že jaderná zařízení po celé Evropě v případě likvidace zastaralého reaktoru musí uložit a změřit až 100 tisíc tun odpadu, je potřeba zavést standardizované metody pro měření pevného radioaktivního odpadu z jaderných zařízení, uváděných do životního prostředí. Během projektu budou vyvíjeny standardizované metody pro rychlé mobilní měření in-situ, pro měření plynů v úložištích radioaktivních odpadů a referenční kalibrační materiály. Cílem projektu je také zpřesnění jaderných dat dlouhodobých radionuklidů, obsažených v odpadech z jaderných zařízení.

Tento projekt je veden pracovištěm ČMI, Inspektorátu pro ionizující záření, v čele s RNDr. Petrem Kovářem, pkovar@cmi.cz.

Webové stránky projektu