Jste zde

Metrologie vysokých teplot pro průmyslové využití

Metrologie vysokých teplot pro průmyslové využití

High temperature metrology for industrial applications (>1000ºC) (IND01 - HiTeMS)


Měření teplot nad 1000 °C je obtížné a přesto zásadní pro široké spektrum mnoha průmyslových procesů např. v letectví a kosmickém průmyslu (~1300 - 3000 ºC), při výrobě jaderné energie a nezbytných zkouškách pro jadernou bezpečnost (~1800 ºC->2500 ºC), při výrobě žáruvzdorných kovů (2500+ ºC), karbidu křemíku, uhlíkových kompozitních materiálů (až do >2800 ºC) a také železa, oceli, skla a keramiky (od 1100 do 2000 ° C). V mnoha těchto odvětvích se vyžaduje vyšší účinnost procesu či kontroly, protože roste zájem o životní prostředí (emise/"nulového odpadu") a uplatňuje se hospodářská soutěž v EU. Jednou z možností jak zdokonalit řízení procesů je lepší měření teploty. Cílem projektu je vytvořit sadu měřících metod a technik, které umožní změny a zlepšení při měření vysokých teplot v průmyslu alespoň do 2500 °C s návazností na definiční teplotní stupnici ITS-90. Do řešení jsou zapojeni odborníci z metrologických laboratoří celé Evropy. Nezapomíná se ale ani na průmyslové partnery. Těm by měly úspěchy dosažené v rámci projektu usnadnit práci, a proto budou jednotlivé návrhy zkoušeny nejenom v laboratořích, ale i v průmyslové praxi. Projekt se zabývá problematikou kontaktního i bezkontaktního měření teploty.

Český metrologický institut se do tohoto projektu zapojil s týmem pracoviště ČMI OI Praha pod vedením Dr. Ing. Radka Strnada, rstrnad@cmi.cz.

Webové stránky projektu