Jste zde

Metrologie vysokého tlaku pro průmyslové aplikace

Metrologie vysokého tlaku pro průmyslové aplikace

High pressure metrology for industrial applications (IND03 - HighPRES)

V tomto projektu se pod vedením PTB účastní též ČMI, LNE, Metas, SMÚ, a rovněž i Technická univerzita Clausthal. Cílem je vyjít vstříc výrobcům i uživatelům měřidel vysokého tlaku, kteří produkují a provozují zařízení pracující až do 1,5 GPa. Bohužel je v Evropské unii jen jeden etalon pokrývající rozsah do pouhých 1,44 GPa, žádný další nepřekračuje 1 GPa. Projekt se tedy zaměří na konstrukci adekvátního primárního etalonu s rozsahem do 1,6 GPa, na studium vlastností vhodných konstrukčních materiálů i tlakoměrných kapalin a v neposlední řadě i na vývoj odpovídajícího transfer-etalonu. ČMI v tomto projektu vede „Impact Work Package“, v jehož rámci probíhá mimo jiné příprava workshopu „High pressure metrology for industry“ v červnu 2012 v Brně. Dalšími tématy, jimiž se budeme zabývat, je modelování vysokotlakých pístových měrek pomocí metody konečných prvků a v závěru projektu též porovnávací měření vysokotlakého transfer-etalonu do 0,5 GPa.

Do tohoto projektu je zapojen tým oddělení tlaku z ČMI Brno pod vedením Mgr. Dominika Pražáka, dprazak@cmi.cz

Webové stránky projektu