Jste zde

Dynamické měření mechanických veličin

Dynamické měření mechanických veličin

Traceable Dynamic Measurement of Mechanical Quantities (IND09 - Dynamic)

Moderní průmysl klade stále vyšší nároky v oblasti zatahování šroubových spojů. V tomto odvětví je oblast, která doposud není metrologicky patřičně vyřešena, tzv. dynamické měření momentu síly. Oddělení ČMI při OI Kroměříž, který má letité zkušenosti se statickým měřením momentu síly, tuto činnost dynamického měření vykonává pouze okrajově a omezeně. Nejen automobilový průmysl však požaduje vyšší přesnosti dotahovacích procesů, ale, zejména v posledních letech, i stále vyšší dotahovací rychlosti – dynamické zatahování. Na trhu je sice velké množství nejrůznějšího průmyslového zatahovacího nářadí (měřidel – utahovaček), avšak ukázalo se, že neexistuje vhodné a univerzální zařízení, pomocí kterého se tato měřidla mohou věrohodně a na patřičné metrologické úrovni kalibrovat. Jedná se zejména o utahovačky, u kterých během dotažení vznikají rázy.

Cílem projektu je vývoj a výroba etalonového zařízení pro dynamické měření momentu síly tak, aby bylo vhodné pro různé rozsahy a různé rychlosti zatahování. Na projektu spolupracuje PTB a ČMI, přičemž německý PTB zajišťuje drtivou většinu projektu. V úvodu projektu bylo úkolem ČMI zmapovat požadavky konkrétních uživatelů těchto přístrojů, poté se PTB soustředí na samotný vývoj a výrobu etalonu. Na konci projektu v roce 2014 bude úkolem týmu ČMI OI Kroměříž, vpetrik@cmi.cz zajistit praktické testování zkonstruovaného etalonového zařízení. 

Webové stránky projektu