Jste zde

Metrologie pro ultrarychlou elektroniku a vysokorychlostí komunikace

Metrologie pro ultrarychlou elektroniku a vysokorychlostí komunikace

Metrology for ultrafast electronics and high-speed communications (IND16 - Ultrafast)

Stále rostoucí šířka pásma nových komunikačních systémů slouží soudobým potřebám společnosti na celém světě. Rozvoj však naráží na dosud nevyřešené metrologické výzvy, týkající se přesného měření amplitudy a fáze, zvláště u pulsních signálů, dále výpočtu šíření nejistot mezi časovou a kmitočtovou oblastí, charakterizace antén a přenosového kanálu na velmi vysokých kmitočtech a přesného měření digitálních modulovaných signálů. Výstupy tohoto projektu si kladou za cíl podpořit konkurenceschopnost evropského průmyslu na globálním trhu. Výzkum je rozdělen do 4 větších celků:

  • Použití optoelektronických měřicích technik pro zajištění metrologické návaznosti vysokorychlostních a vysokofrekvenčních měřicích přístrojů na laserový primární etalon,
  • vytvoření volně šiřitelného programového vybavení pro výpočet šíření nejistot mezi časovou a kmitočtovou oblastí,
  • charakterizace antén a přenosového kanálu v mm a submilimetrových pásmech pro zvýšení přesnosti měření v těchto kmitočtových pásmech a
  • metrologicky návazné měření chybových parametrů digitálně modulovaných signálů.

Český metrologický institut se do tohoto projektu zapojil výzkumnými týmy z ČMI OI Praha v čele s Ing. Martinem Hudličkou, Ph.D, mhudlicka@cmi.cz (metrologie digitálních komunikačních signálů) a z ČMI TESTCOM v čele s Ing. Martinem Grábnerem, Ph.D., mgrabner@cmi.cz (šíření elektromagnetických vln v milimetrových a submilimetrových pásmech).

Webové stránky projektu