Jste zde

Metrologie vakua pro výrobní prostředí

Metrologie vakua pro výrobní prostředí

Vacuum metrology for production environments (IND12 - Vacuum)

V tomto projektu se pod vedením PTB účastní též CEM, ČMI, IMT, INRIM, LNE, UME, a rovněž i Univerzita Janov a některé přední firmy z oboru. Byly vytipovány tři oblasti, kde vakuová metrologie nejcitelněji zaostává za rychle se rozvíjejícími potřebami praxe. Jsou to etalonáž dynamických tlaků ve vakuu, charakterizace atmosférických i vakuových netěsností a konečně měření parciálních tlaků a plynění vakuových konstrukčních materiálů. ČMI se rozhodl soustředit své kapacity na poslední dvě oblasti. V části projektu, která se týká měření netěsností, se budou proměřovat netěsnosti vyrobené laboratoří INRIM pro různé plyny (dusík, hélium, argon, oxid uhličitý, formační plyn, R134a, HFO-1234yf) při výstupu do vakua, a rovněž se bude modelovat proudění plynů kapilárami. V té části projektu, která se týká měření parciálních tlaků, bude úkolem sledovat dlouhodobou stabilitu základních parametrů hmotnostních spektrometrů.

Do tohoto projektu je zapojen tým oddělení tlaku z ČMI Brno pod vedením Mgr. Dominika Pražáka, dprazak@cmi.cz

Webové stránky projektu