Jste zde

Kalibrace

Český metrologický institut (ČMI) zajišťuje kalibraci etalonů a pracovních měřidel v nejvyšší kvalitě pro zákazníky z celé ČR i ze zahraničí a to jak v laboratořích ČMI, tak na místě u zákazníka.

ČMI provádí kalibrace s extrémně flexibilním chováním a s maximálním přizpůsobením požadavkům zákazníka. Kalibrace provádí také s odkazem na vlastní výzkum a vývoj  a implementaci výsledků do praxe.

ČMI nabízí svoje kalibrační služby mj. pro všechny typy průmyslových podniků, laboratoře, zákazníky z výzkumných a vědeckých pracovišť.

Pro všechny prováděné kalibrace má ČMI zaveden jednotný systém managementu kvality, který splňuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025 (kapitola 8: Požadavky na systém managementu vychází z normy ČSN EN ISO 9001:2016). Tento systém managementu kvality je dokumentován v příručce kvality organizace ČMI (sjednocuje systém managementu celého ČMI a současně je příručkou kvality pro Kalibrační a Zkušební laboratoř ČMI) a v příručkách kvality vnitřních organizačních jednotek (Certifikační orgán pro certifikaci pracovníků, Certifikační orgán pro měřidla, atd.). Do těchto příruček kvality mají zákazníci možnost na požádání nahlédnout.

ČMI je za Českou republiku signatářem mezinárodního Ujednání CIPM MRA o vzájemném uznávání státních etalonů, kalibračních listů a výsledků měření vydaných národními metrologickými instituty. Vzájemné uznání certifikátů v rámci Ujednání CIPM MRA je založeno na důvěře, podložené kladnými výsledky mezinárodních porovnávacích měření, kterých se ČMI pravidelně zúčastňuje.

Způsobilost laboratoří ČMI k metrologickým výkonům byla prověřena akreditací podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Českým institutem pro akreditaci (ČIA).

V roce 2006 byl ČMI akreditován jako jednotná kalibrační a zkušební laboratoř – jedná se tedy o nejvyšší akreditovanou kalibrační laboratoř v ČR.