Jste zde

Metrologie tlaku, teploty, vlhkosti a rychlosti vzduchu v atmosféře

Metrologie tlaku, teploty, vlhkosti a rychlosti vzduchu v atmosféře

Metrology for pressure, temperature, humidity and airspeed in the atmosphere (ENV07 - MeteoMet)

Klimatické změny a jejich důsledky vyžadují v současnosti okamžité kroky k ochraně nejenom životního prostředí, ale i hospodářství jak v Evropě, tak i ve zbytku světa. Spolehlivé vyhodnocování změn klimatu je závislé na robustnosti klimatických dat a na nejistotě, která je spojená s jejich měřením. Projekt reaguje na potřeby uživatelů klimatických dat, mezi které patří nutnost vzniku nových stabilních etalonů, které bude možné navázat na definované standardy. Dále je také potřeba vzniku kalibrovatelných senzorů a kalibračních procedur a nalezení metody sloužící k vyhodnocování nejistot. Všechny výsledky budou sloužit jako nástroj ke zvýšení spolehlivosti dat a povedou ke snížení nejistot používaných v klimatických modelech. Částmi projektu jsou měření v atmosféře, pozemní měření a vyhodnocení historických dat měření teploty s ohledem na nejistotu.

Cílem projektu je poskytnout první sadu kalibračních procedur, které budou určeny pro kalibrace meteorologických stanic; zajištěna bude přímá návaznost na národní normy a etalony. S tím souvisí i značné snížení nejistot měření.

Tyto aktivity v projektu a další specifická témata spojily široké konsorcium 18 partnerů včetně pracoviště ČMI, OI Praha v čele s Dr. Ing. Radkem Strnadem, rstrnad@cmi.cz. Více informací o projektu lze nalézt na www.meteomet.org

Webové stránky projektu