Kontakt pro informace: tel.: +420 734 521 365 | email: marketing@cmi.cz

Aktuality

ČMI formou vydaného Stanoviska ČMI 01/2016 ze dne 27. 6. 2016 stanovil opatření k zajištění regulérního stavu při používání NAWI propojených s perifériemi, které opakují nebo dále zpracovávají výsledky vážení.

Vydáno 27. 06. 2016

V návaznosti na nabytí účinnosti novelizovaných metrologických směrnic EU MID a NAWID od 20.4.2016 byl ČMI Evropskou komisí potvrzen jako oznámený subjekt č. 1383.

Vydáno 05. 05. 2016

Dne 18. 4. 2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, které do právního řádu ČR implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2014/32/EU – tzv.

Vydáno 21. 04. 2016

Stránky

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.