Jste zde

Podpůrné prvky legální metrologie

Některé činnosti v rámci národního metrologického systému ČR a způsobilost subjektů k jejich vykonávání jsou specifikovány v právní úpravě metrologie a zatíženy specifikovanými požadavky a podmínkami.

V souvislosti s těmito požadavky poskytuje ČMI některé speciální služby v oblasti legální metrologie:

- registrace opravců a subjektů provádějících montáže stanovených měřidel,

- schvalování typů měřidel

- metrologická kontrola hotově baleného zboží a lahví,

- prověřování způsobilosti subjektů pro autorizaci k ověřování stanovených měřidel úřednímu měření,

- certifikace personálu

- osvědčování odborné způsobilosti osob v metrologii,

mezilaboratorní porovnávací zkoušky,

- T-DMPZ – dvoustranné mezilaboratorní porovnání zkoušek tachografů

a další