Jste zde

Pořádané akce

Ve dnech 18. - 19. října 2021proběhne školení legislativy MDR 2017/745 pro klinické specialisty, hodnotitele výrobku a auditory systému řízení kvality. Spolu s tím proběhne i školení systému managementu kvality ČMI Medical a postupů posuzování shody zdravotnických prostředků. Tato školení se uskuteční prezenční formou v rámci dvou dnů v Praze, pouze v jednom a posledním termínu, prosíme o stoprocentní účast. Podrobnější informace Vám budou zaslány po přihlášení. S veškerými dotazy se obracejte na Mgr. Kateřinu Drbálkovou: kdrbalkova@cmi.cz.

 

Termín a místo konání akce

  • 18. - 19. 10. 2021, Hvožďanská 3, 148 00 Praha

 

Harmonogram školení:

DEN

1. DEN

2. DEN

Příjezd a registrace

9:00 – 9:30

-

Začátek školení

9:30

8:30

Oběd

12:00 – 13:00

12:00 – 13:00

Test

16:30 – 17:30

15:30 – 16:30

Konec školení

17:30

16:30

Večerní program

19:00 – 22:00

-

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast.

Tým organizátorů ČMI Medical

Začátek akce:
Pondělí, 18. Říjen 2021 - 9:00

Termín školení 15. a 16. listopadu 2021

Cílem školení je poskytnout základní informace o:

  • související české a evropské právní úpravě metrologie,
  • základech všeobecné metrologie,  
  • zavádění a udržování systému managementu kvality v Autorizovaných metrologických střediscích (AMS) a u subjektů Úředního měření (ÚM) a postupu pro získání Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel pro AMS, resp. Osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření pro ÚM,
  • postupu při udělování autorizace pro AMS a ÚM,
  • postupu pro získání osobního dokladu způsobilosti k výkonu autorizované činnosti (Osvědčení, Certifikát) aj.

1. první den školení (obecná část) - zaměřeno na obecné požadavky právních a dalších souvisejících metrologických předpisů (zákon o metrologii 505/1990 Sb., vyhl. 262/2000 Sb., vyhl. 345/2000 Sb., vyhl. 264/2000 Sb., Metrologický předpis MP 002, MP 020 aj. – vice v programu školení) určených autorizovaným subjektům (AMS a ÚM) a na vybudování a udržení jejich systému managementu kvality. První den školení je určen pro:

  • vedoucí a výkonné pracovníky AMS a ÚM,
  • manažery kvality AMS a ÚM,
  • držitele osobních dokladů způsobilosti (osvědčení, certifikátů) v oblasti ověřování stanovených měřidel a úředního měření.

2. druhý den školení (pouze obor tachografy) – zaměřeno na legislativní a praktické aspekty související s ověřováním tachografů, jako např. výklad Nařízení EU, dohoda AETR, metodiky a postupy pro ověřování (OOP, MP), související předpisy pro silniční dopravu, způsobilost etalonů určených k ověřování tachografů a praktickému výcviku aj - vice v programu školení. Druhý den školení je určen pracovníkům AMS pro ověřování tachografů. 

Získané informace ze školení jsou vhodným nástrojem pro průběžné udržování znalostí požadavků v oblasti tzv. legální metrologie a pro přípravu na úspěšné absolvování zkoušek z požadavků právní úpravy metrologie, za účelem získání osobního Osvědčení pro ověřování stanovených měřidel nebo osobního Certifikátu způsobilosti.

Každý účastník školení obdrží písemné materiály dle jeho zaměření (ověřování stanovených měřidel / úřední měření). 

Školení se koná v budově ČMI na adrese Okružní 31, 638 00 Brno – Lesná.

Další podrobné informace o školení, vč. organizačních pokynů a časového harmonogramu přednášek, naleznete v programu školení (ke stažení zde).

Pro přihlášení na školení vyplňte elektronickou přihlášku (ke stažení zde), kterou nejpozději do 8. 11. 2021 odešlete na e-mail mblahova@cmi.cz.

Cena za osobu a jeden den školení činí 2.900 Kč, vč. DPH.

Organizační garant školení: Markéta Blahová, tel.: 545555131, e-mail: mblahova@cmi.cz

Odborný garant školení: Ing. Erich Ludwig, tel.: 545555138, e-mail: eludwig@cmi.cz, Lukáš Rutar, tel.: 545555132, e-mail: lrutar@cmi.cz   

--- 

Související předpisy v oblasti metrologie:

Začátek akce:
Pondělí, 15. Listopad 2021 - 9:00