Jste zde

Pořádané akce

Český metrologický institut, oblastní inspektorát Brno, ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického nabízí v červnu 2024 tato tematická školení pro pracovníky v metrologii a kvalitě:

9. 9. 2024
Základy profilových parametrů textury, srovnání parametrů textury podle ISO 4287 a ISO 21920
10. 9. 2024
Průmyslová metrologie v 21. století
11. 9. 2024
Nejistoty délkových měření v metrologické laboratoři, kalibrace, metrologická návaznost
12. 9. 2024
Nejistoty délkových měření v metrologické laboratoři (měření závitů)

Kurzy jsou samostatné, je možné přihlásit se na libovolnou kombinaci z nich. Podrobnější informace o nabízených kurzech lze nalézt v přiloženém dokumentu.

Počet hodin pro každé školení: 6 (začátek v 9.00)

Místo konání: budova FSI A1, 13. patro, Technická 2896/2, 616 69 Brno

Cena: 5600 Kč/osoba/kurz

Kontakt: Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (jsramek@cmi.cz), doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (jankovych@fme.vutbr.cz)

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Uchazeč podáním přihlášky bere na vědomí a souhlasí, že osobní údaje poskytnuté při registraci budou v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu č. 2016/679, v nezbytném rozsahu zpracovány oprávněnými zaměstnanci ČMI za účelem:
  • uspořádání tohoto školení,
  • zasílání pozvánek na další relevantní akce pořádané ČMI.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro dosažení výše uvedených účelů a dobu stanovenou pro archivaci.
 3. Uchazeč podáním přihlášky rovněž souhlasí s oprávněním správce pořizovat z průběhu konání školení fotografie a s jejich uveřejněním na webových stránkách ČMI (www.cmi.cz).
 4. Uchazeč jako subjekt údajů je oprávněn v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými právními předpisy:
  • uplatnit vůči ČMI právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti nezákonnému zpracování;
  • podat stížnost u dozorového úřadu.
Začátek akce:
Pondělí, 9. Září 2024 - 9:00