Jste zde

Novinky

2022-12-15 Nová akreditace

Oznámený subjekt (dříve notifikovaná osoba) ČMI má novou akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Osvědčení o akreditaci 

 

2022-04-05 Začala aktualizace webu Oznámeného subjektu

Dojde ke změně struktury a rozsahu informací, po dobu aktualizace nemusí být všechny odkazy plně funkční.

 

2021-07-02 Nová akreditace

Oznámený subjekt (dříve notifikovaná osoba) ČMI má novou akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Osvědčení o akreditaci 

 

2020-12-17 zdravotnické prostředky

Český metrologický institut podal dne 17.12.2020 žádost o jmenování oznámeným subjektem pro oblast posuzování shody zdravotnických prostředků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/745, o zdravotnických prostředcích (MDR). V současné době probíhá ze strany kompetentních autorit proces přezkumu žádosti a prověření splnění všech nezbytných podmínek pro jmenování ČMI oznámeným subjektem pro tuto oblast. Více informací – dále viz středisko 8800 – ČMI Medical – Centrum pro certifikaci zdravotnických prostředků.

 

2019-08-08 Draft nového vydání dokumentu WELMEC Software Guide 7.2 

Nyní je ve schvalovacím procesu draft WELMEC Software Guidu 7.2, 2019. Vydán bude po finálním schválení. Níže se můžete seznámit s chystanými změnami.

odkaz na dokument Změny 2019

 

2019-08-08 Informace o změnách v dokumentu WELMEC Software Guide 7.2 

Změny implementované do WELMEC Software Guide 7.2, 2018 (aktuálně platné verze):

odkaz na dokument Změny 2018

 

2019-04-18 Zkoušení elektroměrů na vliv rušení šířeného vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz

K uvedené problematice vydal ČMI toto sdělení:

https://www.cmi.cz/sites/all/files/public/download/Informace%20elektrom%C4%9Bry.pdf

 

2016-08-29 Nová akreditace

Oznámený subjekt (dříve notifikovaná osoba) ČMI má novou akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

/sites/all/files/public/download/Ostatni_sluzby/COM/Osvědčení_Cz.pdf

 

2016-04-04 Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Dne 31. 3. 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který vytváří národní právní rámec pro posuzování shody mimo jiné u vah s neautomatickou činností a další specifikovaná měřidla, tedy i pro činnost hospodářských subjektů (výrobců, jejich zplnomocněných zástupců, dovozců a distributorů měřidel, která jsou stanovenými výrobky) a oznámených subjektů (dříve notifikovaných osob) včetně ČMI. Zákon se (s výjimkou netýkající se měřidel) stává účinným 15. dnem po dni jeho vyhlášení, tj. 15. 4. 2016.

Nařízení vlády, která dále rozpracují procesy posuzování shody, požadavky na měřidla apod., budou jako prováděcí právní předpisy k tomuto zákonu v rozsahu transpozice směrnic 2014/31/EU (NAWID) a 2014/32/EU (MID) následně (v řádu dní) vydána.

 

2016-02-04 Informace k přechodu na nové směrnice

Některé zásady přechodu posuzování shody ze směrnic 2004/22/ES a 2009/23/ES na směrnice 2014/32/EU a 2014/31/EU uvádějí tyto dokumenty ČMI: 

 

2015-06-25 Nová akreditace

Notifikovaná osoba ČMI má novou akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

 

2014-11-03 Nové směrnice

2014/31/EU pro váhy s neautomatickou činností

2014/32/EU pro měřidla

2014/53/EU pro rádiová zařízení