Jste zde

Měřidla - MID

Český metrologický institut je uveden jako oznámený subjekt 1383 v informačním systému Evropské komise NANDO:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

ČMI jako oznámený subjekt nabízí posuzování shody měřidel podle směrnice 2014/32/EU (implementované v ČR NV 120/2016/Sb.). a to pro tato měřidla:

- vodoměry na teplou a studenou vodu

- plynoměry, přepočítávače množství plynu

- elektroměry k měření činné energie

- měřidla tepla

- měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda

- váhy s automatickou činností

- taxametry

- ztělesněné míry – hmotné délkové měrky

- ztělesněné míry – odměrné nádoby

- přístroje, měřidla k měření rozměrů – měřidla pro měření délky

 

V přiloženém souboru jsou uvedeny všechny postupy posuzování shody s detailním popisem dle "Modré příručky" Evropské Komise. Seznam možných postupů pro jednotlivé druhy měřidel je:

- vodoměry na teplou a studenou vodu - B+F, B+D, H1

- plynoměry, přepočítávače množství plynu - B+F, B+D, H1

- elektroměry k měření činné energie - B+F, B+D, H1

- měřidla tepla - B+F, B+D, H1

- měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda - B+F, B+D, H1, G

- váhy s automatickou činností - B+D, B+E, B+F, D1, E1, G, H1 (záleží na druhu systému)

- taxametry - B+F, B+D, H1

- ztělesněné míry – hmotné délkové měrky - F1, D1, B+D, H, G

- ztělesněné míry – odměrné nádoby - A2, F1, D1, E1, B+E, B+D, H

- přístroje, měřidla k měření rozměrů – měřidla pro měření délky  - B+D, B+E, B+F, F1,E1, D1, G, H, H1 (záleží na druhu systému)

 

Kontakt pro případ dotazů, připomínek, stížností apod.:

Český metrologický institut

Mgr. Jan Kalandra

Okružní 31

638 00 BRNO

e-mail: jkalandra [at] cmi [dot] cz (subject: Jan%20Kalandra) (jkalandra@cmi.cz)

Soubory ke stažení: