Jste zde

Osvědčování odborné způsobilosti pracovníků k ověřování tachografů

Následující informace jsou určeny pouze pro žadatele o vydání Osvědčení o odborné způsobilosti k ověřování tachografů. Pro získání Osvědčení z ostatních oborů postupujte dle pokynů zde. Pro získání Certifikátu postupujte dle pokynů zde.

Termíny zkoušek pro obor tachografy:

Termín zkouškypočet volných míst
7. 12. 20200 (mimořádný termín)
18. 1. 2021

0

15. 2. 20210
15. 3. 20210
12. 4. 20211
10. 5. 2021

4

7. 6. 2021

3

12. 7. 20214

Maximální kapacita osob zkoušených v jednom termínu je 5 osob. Ve specifických případech může být kapacita, s ohledem na účastnickou a odbornou strukturu v daném termínu zkoušek, upravena. Zahájení zkoušek je vždy v 9:00.

Termín zkoušky si rezervujte odesláním vyplněné žádosti na tyto adresy:
Lukáš Rutar, e-mail: lrutar@cmi.cz
Ing. Radim Bočánek, e-mail: rbocanek@cmi.cz

Ke zkoušce je nutné přinést:

  • žádost o vydání osvědčení,
  • platné osvědčení od výrobce(ů) měřidel (kopie),
  • veškeré vybavení, které pracovník AMS potřebuje k úřednímu ověření tachografu, o jehož typ žádá. (Zejména se jedná o etalonové vybavení - CTCII / MK2/….; zdroj napájení; formuláře zápisu, záznamu; AT záznamové kotoučky; DT – papírové roličky do tachografu; psací potřeby,… atd.)

Pro zkoušku není potřeba mít s sebou úřední razítko, úřední značky, plombovací kleště ani vybavení pro odhalování případné manipulace s digitálními tachografy a snímači.

nahoru