Jste zde

Vědecká rada ČMI

Vědecká rada je základním vědeckým orgánem institutu. Jejím úkolem je zabývat se v souvislosti s úkoly ČMI vědeckými problémy metrologie a souvisejících vědních oborů, analyzovat trendy rozvoje příslušných disciplin, posuzovat výsledky vědeckotechnických prací institutu, iniciovat programy aplikovaného výzkumu, posuzovat na úrovni ČMI návrhy na schválení státních etalonů a vyhlášení referenčních etalonů ČMI a napomáhat výchově vědeckých a vědeckotechnických pracovníků institutu.

Vědecká rada kontroluje, aby výzkum a vývoj tvořil nedílnou část pracovní náplně středisek primární etalonáže a aby jejich práce byla v souladu s potřebami metrologie v ČR a se stavem vědeckého a technického rozvoje ve světě.

Vědecká rada má nejméně 9 členů z řad externích odborníků a vědeckých pracovníků institutu, jmenovaných generálním ředitelem institutu na základě jejich předchozího souhlasu. Výše zmíněnými externími odborníky jsou osoby, které svou vědeckou prací nebo praktickými zkušenostmi mohou přispět k rozvoji vědecké činnosti institutu. Generální ředitel institutu a jeho odborný ředitel pro FM jsou také členy Vědecké rady.

Pro funkční období od 1.1.2019 do 31.12.2022 byli jmenování tyto členové Vědecké rady:

  
Prof., Ing.Tomáš Čechák, CSc.ČVUT
Doc., Ing.Stanislav Ďuriš, CSc.STU Bratislava
Ing. Radek Sedláček, Ph.D.ČVUT
RNDr.Tomáš Gronych, CSc.MFF UK
Doc., RNDr.Pavel Janderka, CSc.Pragolab
RNDr. Pavel KlenovskýČMI
Ing. František Mohelský, Ph.D.Škoda Auto a.s.
Prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.VUT v Brně
Mgr. Viktor PokornýÚNMZ
Ing.Ondřej Prokeš , Ph.D., MBANET4GAS
Prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc.VŠCHT
RNDr. Jiří Tesař, PhD.ČMI
Ing. Zbyněk VeselákÚNMZ