Jste zde

Certifikace personálu

 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU CERTIFIKAČNÍHO SCHÉMATU PRO FUNKCE V AMS -
ZRUŠENÍ KVALIFIKAČNÍ ÚROVNĚ „B – VÝKONNÝ PRACOVNÍK“.

Registrace žádostí pro certifikaci v kvalifikační úrovni „B – výkonný pracovník“ byla ukončena ke dni 30. dubna 2017.
Certifikace na základě již doručených žádostí o tuto kvalifikační úroveň budou uskutečněny tak, aby certifikáty mohly být vydány nejpozději do 31. prosince 2017. Po tomto datu již nebudou certifikáty pro tuto kvalifikační úroveň vystavovány.

Certifikáty kvalifikační úrovně "B" zůstávají v platnosti do nejbližší recertifikace, v rámci které bude provedena rozdílová zkouška ke zvýšení kvalifikační úrovně certifikátu.

Certifikace v kvalifikační úrovni „A - vedoucí AMS“ touto změnou není dotčena.
Certifikáty kvalifikační úrovně „A“ budou nadále moci prokazovat svoji odbornou způsobilost jak vedoucí pracovníci, jejich zástupci na odloučených pracovištích, tak i výkonní pracovníci AMS.

 


Úvodní informace.
Prohlášení vedení COP o nestrannosti.
 

Odkaz na akreditaci COP.

Seznam druhů stanovených měřidel,
jejichž ověřování je předmětem certifikace.

(AMS)
 

Seznam oborů měření,
které jsou předmětem certifikace.

(Úřední měřič)
 

Proces certifikace.

Platnost certifikátu.


Dozor nad výkonem činnosti
certifikovaných pracovníků.

 

Certifikační schéma
pro výkon metrologické funkce v AMS.
(A)

Certifikační schéma
pro výkon funkce úředního měřiče. 
(D)

Certifikační schéma
pro výkon funkce
metrologa ve státní správě. 
(E)

FORMULÁŘ pro prvotní certifikaci
a opakovanou certifikaci (po 15 letech).

Žádost o certifikaci (A, D).

Žádost o certifikaci (E).


FORMULÁŘ pro recertifikaci
(po 5, resp. 10 letech).

Žádost o recertifikaci.

Dotazník dozoru.

(Vyplněný dotazník, prosím, přiložte k žádosti o recertifikaci.)
 

Náklady na certifikaci.


Postup uplatnění a vyřizování odvolání a stížností proti rozhodnutím o certifikaci.
 


Školení žadatelů o certifikaci.
COP žádná školení nevyžaduje ani neorganizuje. Vzhledem k náročným požadavkům na úroveň znalostí žadatelů však lze doporučit jako alternativu k samostudiu účast na školeních, seminářích anebo konferencích pořádaných:

Českým metrologickým institutem:

Českým kalibračním sdružením, Brno.

Českou metrologickou společností, Praha.

 


Seznam držitelů certifikátu.
 


Kontaktní údaje.

Další informace o činnosti COP a postupech certifikace jsou dostupné u vedoucí COP.