Kontakt pro informace: tel.: +420 734 521 365 | email: marketing@cmi.cz

Aktuality

Váhy s neautomatickou činností (NAWI) jsou na trh uváděny podle směrnice 2014/31/EU. Jsou-li tyto váhy určeny k použití pro přímý prodej veřejnosti, vztahují se požadavky směrnice i na pokladní systém (POS), k němuž je váha připojena. Dále je uvedena důležitá informace pro výrobce a uživatele těchto vah.

Vydáno 02. 11. 2022

Subjekty, které působí v oblasti uvádění na trh a do používání neautomatických vah (zejména výrobci), musí připravovat na nabytí účinnoti nové směrnice EU 2014/31/EU. ČMI jako notifikovaná osoba č. 1383 k tomu připravil informaci zde.

Vydáno 22. 06. 2015

Ve dnech 1. a 2.12.2015 plánuje ČMI uskutečnit další běh školení na nástroje MSA a VDA automobilového průmyslu - podrobnosti viz zde.

Vydáno 21. 05. 2015

Stránky

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.