Jste zde

EMRP (7. RP)

EMRP je zkratka pro evropský metrologický výzkumný program (z anglického European Metrology Research Programme). Samotný vznik projektu EMRP je jedním z hlavních výsledků projektu iMERA a iMERA Plus, který byl v období 2008 - 2011 realizován v rámci programu ERA-NET plus 7.RP. (7. Rámcový program). Výsledky jsou pro případné zájemce dostupné na http://www.euramet.org/index.php?id=imera-plus. Programu EMRP se účastní v současné době dvaadvacet evropských států. Rozpočet programu je spolufinancován prostředky EU a v poměru 50:50 (200 milionů € EU, 200 milionů € členské státy). Od počátku je ve své hlavní části otevřený pouze pro národní metrologické laboratoře zúčastněných zemí a jejich přidružené laboratoře, ovšem je doprovázen třemi specifickými grantovými systémy v celkovém objemu 40 milionů €, vyhrazenými pro ostatní řešitele. V České republice je národní metrologickou laboratoří Český metrologický institut (ČMI) a čtyřmi přidruženými laboratořemi jsou Český hydrometeorologický ústav Praha, Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR Praha, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Praha a Vysoká škola chemicko - technologická v Praze. Projekt je od počátku řízen výborem EMRP s jedním zástupcem z každé účastnické země. Členem za ČR je RNDr. Jiří Tesař, Ph.D. Specifikou projektu je rozdílná váha hlasů jednotlivých členů výboru EMRP, odpovídající rozdílným národním rozpočtům v tomto programu, které byly přijaty na počátku v poměru k národním výzkumným programům v jednotlivých zemích. Výborem EMRP byl vypracován plán pro postupnou realizaci projektu v průběhu let 2009 - 2016, založených na 5 výzvách s ročními periodami. Délka jednotlivých projektů byla jednotně stanovena na 36 měsíců. V rámci EMRP je využit specifický, dvouetapový způsob výběru a hodnocení návrhu projektů:

Etapa I.

  • zveřejnění výzvy pro návrh témat (otevřená všem)
  • ukončení výzvy pro návrh témat
  • návrh vybraných témat podvýborem EMRP
  • schválení navržených témat projektů výborem EMRP

Etapa II.

  • výzva pro společné výzkumné projekty (JRP)
  • ukončení výzvy pro společné výzkumné projekty (JRP)
  • konference sboru nezávislých hodnotitelů, návrh vítězných projektů
  • výběr vítězných projektů EMRP výborem 
  • schválení Vědeckou radou EMRP

Výzvy ukončené:

1.výzva - řešení v období 2010 - 2014

2.výzva - řešení v období 2011 - 2015

3.výzva - řešení v období 2012 - 2016

Výzvy aktuálně řešené:

4.výzva - řešení v období 2013 - 2017

5.výzva - řešení v období 2014 - 2018

Odkazy:

EMRP - EURAMET

EMRP online

 

V rámci 7. rámcového programu je řešen projekt Quantiheat