Jste zde

EURAMET e.V.

EURAMET e.V. (dříve EUROMET) je sdružením pro spolupráci evropských národních metrologických institutů v oblasti fundamentální metrologie a je v rámci ujednání CIPM MRA tzv. regionální metrologickou organizací pro Evropu. Byl založen v roce 1983 a v současnosti má 38 členů včetně Evropské komise zastupované IRMM. ČMI je členem od roku 1996. Základem spolupráce jsou společné projekty, které se zabývají výzkumem, mezilaboratorními porovnáními, vzájemnými konzultacemi a smlouvami o zajišťování metrologické návaznosti. Pro řízení projektů jsou k dispozici schválená pravidla. Projekty řídí koordinátoři projektů, kteří jsou řízeni technickými výbory pro jednotlivé obory veličin (10 technických oborů + interdisciplinární záležitosti + systémy kvality pro účely CIPM MRA). Členy těchto výborů jsou tzv. kontaktní osoby jmenované členskými instituty pro každý ze základních oborů, které se účastní pravidelných jednání svolávaných předsedy technických výborů. Přehled kontaktních osob za ČR/ČMI naleznete v následující tabulce:

OborDílčí obor Kontaktní osoba E-mail
Akustika, ultrazvuk a vibrace Ing. Marek Blablamblabla@cmi.cz
 akustika ve vzduchuIng. Marek  Blablamblabla@cmi.cz
 akustika v kapalináchIng. Marek Blablamblabla@cmi.cz
 ultrazvukIng. Michal  Bartošmbartos@cmi.cz
 zrychlení a vibraceIng. Milan Prášil, CSc.mprasil@cmi.cz
Elektrické a magnetické veličiny Ing. Jiří Streitjstreit@cmi.cz
 stejnosměrné veličiny a kvantová metrologieIng. Jiří Streitjstreit@cmi.cz
 nízkofrekvenčníIng. Jiří Streitjstreit@cmi.cz
 radiové frekvence a mikrovlnyIng. Martin Hudlička, Ph.D.mhudlicka@cmi.cz
Průtok Ing. Tomáš Valentatvalenta@cmi.cz
 průtok a množství plynuIng. Tomáš Valentatvalenta@cmi.cz
 průtok a množství kapalinMgr. Jindřich Bílekjbilek2@cmi.cz
Interdisciplinární metrologie RNDr. Jiří Tesař, PhD.jtesar@cmi.cz
Jakost RNDr. Pavel Klenovskýpklenovsky@cmi.cz
Ionizující záření Ing. Jiří Šuráň, MBAjsuran@cmi.cz
 fotonová dozimetrieIng. Vladimír Sochorvsochor@cmi.cz
 radioaktivitaIng. Jana Sochorovájsochorova@cmi.cz
 neutronová měřeníp. f. Miloslav Králík, CSc.mkralik@cmi.cz
Délka RNDr. Petr Ballingpballing@cmi.cz
Hmotnost a k ní vztažené veličiny Ing. Ivan Křížikriz@cmi.cz
 sílaIng. Miloslav Chlumskýmchlumsky@cmi.cz
 tlakIng. Zdeněk Krajíčekzkrajicek@cmi.cz
Metrologie v chemii Ing. Jan Beránekjberanek@cmi.cz
 plynIng. Jiří Nováknovakj@chmi.cz
 organická chemieProf. Ing. Jana Hajšlová, CSc.jana.hajslova@vscht.cz
 anorganická chemieProf.Ing.Miloslav Suchánek,CSc.miloslav.suchanek@vscht.cz
 elektrochemieIng. Alena Vospělováavospelova@cmi.cz
Fotometrie, radiometrie Dr. Ing. Marek Šmídmsmid@cmi.cz
Teplota Dr. Ing. Radek Strnadrstrnad@cmi.cz
Čas, frekvence Ing.  Alexander Kunakuna@ufe.cz

Řídící výbor organizace za účasti GŘ ČMI dlouhodobě usiloval o vyčlenění speciální dotace z rámcových programů výzkumu a vývoje EU, která by umožnila zahájit koordinované projekty výzkumu a vývoje v metrologii řízené EUROMETem a zaměřené na řešení existujících výzev v metrologii. Překonala by se tím určitá roztříštěnost NMI v Evropě (v porovnání např. s USA, kde je toto koncentrováno v NIST). To se nakonec po určité přípravné fázi podařilo při přípravě 7. Rámcového programu na bázi (tehdejšího) čl. 169 Evropské dohody (nyní čl. 185), který umožňoval Evropské komisi kofinancovat společné projekty výzkumu členských zemí.  

Předpokladem k tomu byla transformace organizace na právnickou osobu tak, aby mohla hospodařit s finančními prostředky. Platnost základního dokumentu původní iniciativy EUROMET, Memorandum of Understanding, z 23. září 1987 v platné verzi z 25. července 2002 byla rozhodnutím z 30. května 2007 ukončena k 30. červnu 2007. Od 1. července 2007 převzal dosavadní činnosti nový subjekt (právnická osoba) - registrované neziskové sdružení podle německého zákona (eingetragener Verein) s názvem EURAMET e.V. – viz www.euramet.org.  Sekretariát nové instituce je umístěn v Braunschweigu, SRN, kde je organizace též registrována. Jako právnická osoba může vykonávat všechny odpovídající činnosti a užívat příslušných práv a může mít i mezinárodní složení.

Výše zmíněný program v 7.Rámcovém programu EU se nazýval EMRP (European Metrology Research Programme) – Evropský program výzkumu v metrologii. Celkový rozpočet byl 400 mil. EUR (tvořen kofinancováním ze strany členských zemí přes NMI a EK 50:50) a zúčastnilo se ho v letech 2007 – 2013 23 členských zemí včetně ČR/ČMI. Pro následný rámcový program, který se nazývá Horizon 2020, bylo celkové zaměření tohoto programu upraveno v souladu s prioritami EU. Nyní se tento program nazývá EMPIR (European Metrology Programme of Innovation and Research) -  Evropský metrologický program inovace a výzkumu a na jaře 2014 byl schválen společným rozhodnutím Rady a Evropského parlamentu. Bližší informace viz www.emrponline.eu.