Jste zde

EMPIR (H2020)

Evropská komise zveřejnila návrh iniciativy s názvem „Evropský metrologický program pro inovace a výzkum“ (EMPIR), založené na veřejném partnerství EU a členských států. EMPIR, který bude v letech 2014- 2020 administrován v rámci Horizontu 2020, je následovníkem původní iniciativy „Evropský metrologický výzkumný program“ čítající 22 národních metrologických institutů. Hlavním cílem této iniciativy je řešit výzvy, jimž čelí Evropský systém metrologického výzkumu a poskytnout vhodná metrologická řešení na podporu inovací a průmyslové konkurenceschopnosti za účelem řešení společenských výzev, jako je zdravotnictví, životní prostředí a energetika, včetně podpory rozvojové a implementační politiky. Plánovaný rozpočet iniciativy pro období 2014-2020 je 600 milionů eur, EU i členské státy poskytnou každý polovinu dané částky. 

Výzvy

1.výzva - řešení v období 2015 - 2019

2.výzva - řešení v období 2016 - 2020

3.výzva - řešení v období 2017 - 2021

4.výzva - řešení v období 2018 - 2022

5. výzva - řešení v období 2019 - 2023

6. výzva - řešení v období 2020 - 2024

7. výzva - řešení v období 2021 - 2025

Odkazy

EMPIR - informace EURAMET

EMPIR - informace MSU EURAMET