Jste zde

Pořádané akce

Začátek akce:
Úterý, 13. Červen 2023 - 12:00

Český metrologický institut při příležitosti 30 let jeho existence organizuje první ročník „Školy měření v průmyslu“, která navazuje na již tradičně pořádané „Školy měření teploty a vlhkosti“.

Školení je určeno všem uživatelům průmyslové automatizace, tedy koncovým uživatelům z řad průmyslu, projekčním organizacím, výrobcům a dodavatelům průmyslové automatizace a, v neposlední řadě, také podnikovým metrologům.

Účastníci kurzu obdrží na závěr potvrzení o absolvování kurzu, kterým lze doložit získané poznatky z hlediska požadavků normy ČSN EN ISO 9001.

Termín konání: 27. až 28. 6. 2023

Lokalita: ČMI, Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha - Chodov

 

Odborný garant akce: Dr. Ing. Radek Strnad, PhD., email: rstrnad@cmi.cz, tel. +420 739 343 457

Organizační garant akce: Ing. Lenka Kňazovická, Ph.D., email: lknazovicka@cmi.cz, tel. +420 727 851 867

 

Organizační výbor:

Dr. Ing. Radek Strnad, PhD.

Doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Ing. Jan Kučera, Ph.D.

Ing. Lenka Kňazovická, Ph.D.

Ing. Lenka Strnadová

 

Registrace na seminář - registrace bude uzavřena ve čtvrtek 19.6.2023 ve 23:45.

Registrace probíhá přes webový formulář umístěný ve spodní části této stránky.

V případě platby na fakturu, zašlete po registraci platbu za registrační poplatek na účet č. 198139621/0710, jako variabilní symbol uveďte 100101 a do poznámky jméno účastníka. Finální fakturu obdržíte po ukončení semináře na email uvedený při registraci. Registrační poplatek zahrnuje občerstvení v průběhu celého semináře. Na závěr školení bude účastníkům vydáno potvrzení o absolvování kurzu.

Uhrazené vložné za seminář se nevrací, místo původně přihlášeného účastníka je možné vyslat náhradu. V případě neúčasti přihlášeného účastníka na semináři bez náhrady budou účastníkovi zaslány poskytnuté materiály.

Cena semináře:

 • Škola měření v průmyslu: 7 200,- kč bez DPH
 • Kulatý stůl na téma digitalizace v metrologii: zdarma

Program

27.6. 9:00 – 18:00

 • Legislativa v průmyslové metrologii
 • Optimalizace nákladů v podnikové metrologii
 • Návaznost, loga, akreditace, autorizace
 • Kalibrační intervaly - jak je stanovovat a jak s nimi dál pracovat?
 • Základní principy měření:
  • Průtok
  • Tlak
  • Teplota
  • Vybrané chemické veličiny
  • Elektrické veličiny
 • Smart měřidla a digitální komunikace
 • Digitalizace a DCC
 • Komerční přednášky

18:15 – 19:30 Kulatý stůl digitalizace

20:00 večerní program pro účastníky semináře

28.6. 9:00 – 15:00

 • Praktické problémy při používání měřidel v průmyslu
  • Vybrané elektrické veličiny
  • Průtok
  • Tlak
  • Teplota
  • Vlhkost
  • Chemická analýza
Začátek akce:
Úterý, 27. Červen 2023 - 8:30

Český metrologický institut (ČMI) již 30 let plní roli národního metrologického institutu České republiky. Po rozdělení Československa vznikl prakticky zcela nově, neboť Československý metrologický ústav v Bratislavě se se vším vybavením stal národním metrologickým institutem Slovenské republiky. Po skromných začátcích se postupně podařilo z ČMI vybudovat moderní evropský metrologický institut plnící svou funkci v široké oblasti fundamentální, průmyslové i legální metrologie. Základem metrologické návaznosti se stala postupně vybudovaná a průběžně modernizovaná a rozšiřovaná soustava národních etalonů ČR, kterých je aktuálně již 66. ČMI se také podařilo postupně zapojit do evropské spolupráce v oblasti metrologického výzkumu reprezentované nyní „Evropským partnerstvím pro oblast metrologie“ a efektivně uplatňovat výsledky společného výzkumu při rozvoji Národního metrologického systému ČR.

Ve stejné době v ČR postupně vznikala soustava 133 akreditovaných kalibračních laboratoří (AKL), která je svým počtem laboratoří, kalibrovaných veličin a pokrývaných rozsahů v Evropě unikátní a při přepočtu na počet obyvatel, rozlohu či hrubý domácí produkt ČR nejrozsáhlejší ze všech zemí EU. Tato soustava AKL zajišťuje základ návaznosti měřidel nejenom pro průmyslové aplikace v ČR a je nedílnou součástí Národního metrologického systému ČR. Zároveň nejenom metrologická návaznost etalonů AKL, ale i řada dalších služeb v oblasti prokazování technické způsobilosti, vzdělávání odborného personálu a zavádění nových metod měření je zajišťována ČMI. 

Z těchto důvodů si Vás dovoluji jménem Českého metrologického institutu pozvat na pracovní setkání s vedením ČMI, které by nám mohlo pomoci nalézt odpovědi na řadu otázek, které si vedení ČMI klade v souvislosti s poskytováním služeb AKL:

 • Jaké metrologické či s metrologií spojené služby vám chybí? 
 • Chybí vám kalibrace etalonů v nějakém rozsahu nebo veličině?
 • Nebo je nějaký rozsah či veličina zajišťována s nedostatečnou přesností?
 • Nebo chybí zajištění návaznosti pomocí referenčních materiálů?
 • Nebo nějaká konkrétní metoda měření?
 • Jaký parametr poskytovaných služeb ČMI je pro vás nejdůležitější?
  • Je tím parametrem cena?
  • Nebo termín realizace?
  • Nebo dobrá dostupnost služby (místo realizace, parkování, otevírací doba, …)?
  • Nebo poskytovaná odborná úroveň reprezentovaná například nejistotou měření?
 • Je systém odborných školení poskytovaný ČMI dostatečný?
  • Je frekvence opakování školení dostatečná?
  • Chybí vám realizace letních škol metrologie i v dalších oborech než jenom v tlaku, teplotě a průtoku?
  • Je pro vás přínosná úzká spolupráce s ČKS a ČMS při realizaci odborných školení?
  • Je pro vás důležitá spolupráce ČMI s univerzitami v oblasti vzdělávání?
  • Dáváte přednost realizaci školení na míru pro jednotlivé zákazníky?
  • Je pro vás prezenční forma školení preferována před on-line formou?
 • Má ČMI připravit jednotný formát digitálního kalibračního listu i pro využití AKL?
 • Jaké informace vám chybí na webových stránkách www.cmi.cz?
  • Jakou změnu webových stránek ČMI byste přivítali?
  • Využíváte informace ČMI poskytované prostřednictvím sociálních sítí?
 • Které služby ČMI již pro vaší AKL nejsou aktuálně potřeba?
 • Jakou změnu ČMI byste uvítali?

Setkání jsou organizována alternativně:

 • 20. června 2023 v 10:00 v budově ČMI, Okružní 31, Brno (kapacita sálu 86 osob)
 • 21. června 2023 v 10:00 v budově ČMI TESTCOM, Hvožďanská 2053/3, Praha 4 (kapacita sálu 150 osob)

Předpokládaný program jednání:

10:00 – 10:15 Aktuální informace o ČMI

10:15 – 10:30 Zapojení ČMI do mezinárodních organizací v oblasti metrologie

10:30 – 10:45 Analýza zapojení ČMI do evropského metrologického výzkumu

10:45 – 11:00 Plnění koncepce rozvoje NMS ČR

11:00 – 11:15 Nové a připravované státní etalony ČR

11:15 – 12:30 Diskuze vedení ČMI s účastníky

Účast na setkání je bezplatná, pro účastníky setkání bude zajištěno občerstvení. Pro potvrzení účasti se prosím registrujte pomocí registračního formuláře, který naleznete níže. Jednotlivé registrace budou administrovány v došlém pořadí až do naplnění kapacit jednotlivých sálů. V areálu ČMI Brno i ČMI TESTCOM Praha bude možné pro účastníky bezplatně zaparkovat automobil až do vyčerpání parkovací kapacity.

Otázky do diskuze s vedením ČMI je možné pokládat na místě, zaslat v předstihu pomocí registračního formuláře nebo zaslat (i anonymně) na adresu sekretariat@cmi.cz. Při diskuzi v Praze budou využity i dotazy z prvního setkání v Brně.   

                                                                                                          doc. RNDr. Jiří Tesař., Ph.D., generální ředitel ČMI

Začátek akce:
Úterý, 20. Červen 2023 - 10:00