Jste zde

WELMEC

WELMEC – Evropská spolupráce v legální metrologii, www.welmec.org

WELMEC je sdružením autorit legální metrologie členských zemí EU (v širším smyslu, včetně kandidátských zemí atd., kteří jsou přidruženými členy) a tedy regionální evropskou organizací pro spolupráci v oblasti legální metrologie. Byla založena v roce 1990 dohodou 15 států EU a 3 států EFTA pod názvem W estern E uropean L egal Me trology C ooperation a takto odvozená zkratka mu zatím zůstala i po úpravě na oficiální název  European Co-operation in Legal Metrology v roce 1995. Orgány WELMEC jsou Výbor (delegáti členů a přidružených členů a pozorovatelé za EURAMET, EA, OIML atd.) a pracovní skupiny, z nichž každá má svůj sekretariát v jedné z členských zemí. Členskou organizací WELMEC  za ČR je ÚNMZ, v příslušných pracovních skupinách aktivně působí zástupci z ČMI – přehled viz http://www.unmz.cz/urad/zastoupeni-cr-ve-welmec. Základním cílem WELMEC je vytváření vzájemné důvěry mezi orgány legální metrologie, příprava harmonizovaných návodů k implementaci evropské legislativy (zejména směrnice NAWID a MID), harmonizace činností a výměna informací.