Jste zde

Státní etalon síly ESZ 200 kN

Název etalonu: Státní etalon síly ESZ 200 kN

Kódové označení: ECM 150-2/02-020

Rok vyhlášení: 2002

Pracoviště: odd. 8011 ČMI LPM Praha

Garant: Ing. Lukáš Vavrečka Ph.D.

Počet zajišťovaných CMC řádků: 1

MódRozsahNejistota (k = 2)
Zatěžování v tahu0,5 kN – 200 kN2·10-4
Zatěžování v tlaku0,5 kN – 200 kN2·10-4

Státní etalon ESZ 200 kN je určen pro kalibraci etalonových siloměrů jmenovitých sil od 20 kN do 200 kN při zatěžování v tahu i tlaku.

Etalon byl vyroben na zakázku pro ÚNM (Úřad pro normalizaci a měření) firmou WPM v Lipsku. Byl instalován v laboratoři síly v budově tehdejšího Krajského oddělení ÚNM v Praze 1 V Celnici 5. Do provozu byl uveden v roce 1958.  Jako etalon síly sloužil v ÚNM do vzniku ČSMÚ. Po vzniku ČSMÚ v roce 1968 byl převzat s celou laboratoří jako etalon síly pro kalibraci etalonových siloměrů v rozsahu jmenovitých sil od 3 kN do 150 kN. Zde byl etalon používán do roku 1979. V roce 1979 byl etalon demontován a přesunut do nových laboratoří síly do budovy ČSMÚ v Praze 5, V Botanice 4. Důvodem demontáže byla likvidace budovy laboratoří v důsledku přestavby oblasti kolem Náměstí republiky.  Po rekonstrukci byl etalon nainstalován do této laboratoře. Etalon byl uveden znovu do provozu v roce 1985. Roku 2002 byl vyhlášen státním etalonem síly. Etalon byl provozován do povodně v roce 2002. Při povodni byla laboratoř zaplavena vodou z kanalizace a etalon bylo nutno zcela demontovat. Přitom byly opraveny některé díly a etalon byl zcela rekonstruován. Jeho rozsah etalonáže siloměrů po rekonstrukci je od 20 kN do 200 kN jmenovité síly. Etalon byl po vytvoření nových laboratoří v budově v Praze 5 nainstalován a uveden do chodu v roce 2005. První zásadní rekonstrukce etalonu proběhla letech 1979 až 1985.  Druhá zásadní rekonstrukce proběhla v letech 2002 až 2005. Teoretickou i experimentální prací v letech 1979-2001  se týmu pod vedením Ing. M. Chlumského podařilo etalon po vědecko-technické stránce připravit na vyhlášení státním etalonem, jež úspěšně proběhlo roku 2002.

Kalibrační síla etalonu je generována působením gravitačního pole země na zatěžovací tělesa etalonu a zesílena pákovým převodem s poměrem 1:50. Etalon má tři systémy zatěžovacích těles. Systém malých zatěžovacích těles obsahuje 5 těles pro generování síly po 10 N,  střední systém zatěžovacích těles obsahuje jedno těleso pro realizaci síly 50 N a systém velkých zatěžovacích těles obsahuje 39 těles pro generování síly po 100 N. Tím je etalon schopen v pracovním prostoru vyvinout sílu 200 kN.

Síla generovaná etalonem je dána rovnicí:

Kde značí:

F

...........….

síla generovaná etalonem,

m

...........….

hmotnost zatěžovacích těles,

g

...........….

tíhové zrychlení v místě zatěžovacích těles,

ρvzd

...........….

hustota vzduchu v místě zatěžovacích těles,

ρZT

...........….

hustota zatěžovacích těles.

Obrázková galerie: