Jste zde

Státní etalon síly ESZ 10 N

Název etalonu: Státní etalon síly ESZ 10 N

Kódové označení: ECM 150-10/21-065

Rok vyhlášení: 2021

Pracoviště: odd. 8011 ČMI LPM Praha

Garant: Ing. Lukáš Vavrečka, Ph.D.

Počet zajišťovaných CMC řádků: 1

MódRozsahNejistota (k = 2)
Zatěžování v tahu1 N – 10 N4·10-5
Zatěžování v tlaku1 N – 10 N4·10-5

Státní etalon jednotky síly je kompaktní zařízení s přímým zatěžováním, které se skládá z jednoho systému zatěžovacích těles a závěsu, který přenáší sílu na měřený siloměr. Zatěžovací tělesa realizují jednotku síly v rozsahu od 1 N do 10 N. Součástí ESZ 10 N jsou elektrické silové a ovládací obvody pro ovládání elektromotorů systémů zatěžovacích těles a k vyvážení závěsu zatěžovacích těles

Rozhodujícími částmi etalonu, kterými je definována jednotka síly, jsou zatěžovací tělesa a závěs zatěžovacích těles. Jednotka síly je definována jako silový účinek gravitačního pole země na zatěžovací tělesa dané hmotnosti. Při justáži zatěžovacích těles se provádí korekce na vztlak okolního vzduchu. Síla, kterou působí gravitační pole země na zatěžovací tělesa, je prostřednictvím závěsu přenesena na měřený siloměr.

Základní metrologické charakteristiky:

Etalon síly je určen pro kalibraci etalonových siloměrů v rozsahu sil od 1 N do 10 N při zatěžování v tahu nebo tlaku. Nejlepší měřicí schopnost etalonu je Wfsm=0,004 % měřené hodnoty síly.  Nejlepší měřicí schopnost etalonu je stanovena podle dokumentu EA-10/04 jako rozšířená nejistota kalibrace etalonu s koeficientem rozšíření k=2, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí pro normální rozdělení P=95 %.

Síla generovaná etalonem je dána rovnicí:

F=m.g.(1-ρvzd/ρZT)

Kde značí:

F

...........….

síla generovaná etalonem,

m

...........….

hmotnost zatěžovacích těles,

g

...........….

tíhové zrychlení v místě zatěžovacích těles,

ρvzd

...........….

hustota vzduchu v místě zatěžovacích těles,

ρZT

...........….

hustota zatěžovacích těles.

Obrázková galerie: 
Státní etalon síly ESZ 10 N