Jste zde

Státní etalon síly ESZ 1 MN

Název etalonu: Státní etalon síly ESZ 1 MN

Kódové označení: ECM 150-1/02-019

Rok vyhlášení: 2002

Pracoviště: odd. 8011 ČMI LPM Praha

Garant: Ing. Lukáš Vavrečka Ph.D.

Počet zajišťovaných CMC řádků: 1

MódRozsahNejistota (k = 2)
Zatěžování v tahu5 kN – 1 MN2·10-4
Zatěžování v tlaku5 kN – 1 MN2·10-4

Státní etalon ESZ 1 MN je určen pro kalibraci etalonových siloměrů jmenovitých sil od 200 kN do 1 MN při zatěžování v tahu i tlaku.

Etalon byl vyroben na zakázku pro ÚNM (Úřad pro normalizaci a měření) firmou WPM v Lipsku. Byl instalován v laboratoři síly v budově tehdejšího Krajského oddělení ÚNM v Praze 1 V Celnici 5. Do provozu byl uveden v roce 1958.  Jako etalon síly sloužil v ÚNM do vzniku ČSMÚ. Po vzniku ČSMÚ v roce 1968 byl převzat s celou laboratoří jako etalon síly pro kalibraci etalonových siloměrů v rozsahu jmenovitých sil od 200 kN do 1 MN. Zde byl etalon používán do roku 1979. V roce 1979 byl etalon demontován a uskladněn ve firmě TONAVA v Úpici. Důvodem demontáže byla likvidace budovy laboratoří v důsledku přestavby oblasti kolem Náměstí republiky.  Po výstavbě laboratoře síly areálu firmy TONAVA v Batňovicích byl etalon nainstalován do této laboratoře. Etalon byl uveden znovu do provozu v roce 1985. V této laboratoři byl etalon provozován do poloviny roku 2011. Roku 2002 byl vyhlášen státním etalonem síly.  Po postavení nové laboratoře síly v Praze 10, Radiové 3 byl etalon v dosavadní laboratoři v roce 2011 demontován. Části etalonu byly po úpravách převezeny s nově vyrobenými částmi do nové laboratoře síly. V této laboratoři byl etalon instalován v roce 2012.  První zásadní rekonstrukce etalonu proběhla letech 1979 až 1985. Druhá zásadní rekonstrukce proběhla v letech 2009 až 2012. Teoretickou i experimentální prací v letech 1979-2001  se týmu pod vedením Ing. M. Chlumského podařilo etalon po vědecko-technické stránce připravit na vyhlášení státním etalonem, jež úspěšně proběhlo roku 2002.

Kalibrační síla etalonu je generována působením gravitačního pole země na zatěžovací tělesa etalonu a zesílena pákovým převodem s poměrem 1:20. Etalon má dva systémy zatěžovacích těles. Systém malých zatěžovacích těles obsahuje 10 těles pro generování síly po 250 N, systém velkých zatěžovacích těles obsahuje 20 těles pro generování síly po 2500 N. Tím je etalon schopen v pracovním prostoru vyvinout sílu 1 MN.

Síla generovaná etalonem je dána rovnicí

Kde značí:

F

...........….

síla generovaná etalonem,

m

...........….

hmotnost zatěžovacích těles,

g

...........….

tíhové zrychlení v místě zatěžovacích těles,

ρvzd

...........….

hustota vzduchu v místě zatěžovacích těles,

ρZT

...........….

hustota zatěžovacích těles.

Obrázková galerie: