Jste zde

Státní etalon síly ESZ 500 N

Název etalonu: Státní etalon síly ESZ 500 N

Kódové označení: ECM 150-8/15-059

Rok vyhlášení: 2015

Pracoviště: odd. 8011 ČMI LPM Praha

Garant: Ing. Petr Kašpar

Počet zajišťovaných CMC řádků: 1

MódRozsahNejistota (k = 2)
Zatěžování v tahu8 N – 500 N4·10-5
Zatěžování v tlaku8 N – 500 N4·10-5

Státní etalon jednotky síly je kompaktní zařízení s přímým zatěžováním, které sestává z jednoho systému zatěžovacích těles a závěsu, který přenáší sílu na měřený siloměr. Zatěžovací tělesa realizují jednotku síly v rozsahu od 8 N do 500 N. Součástí ESZ 500 N jsou elektrické silové a ovládací obvody pro ovládání elektromotorů systémů zatěžovacích těles a k vyvážení závěsu zatěžovacích těles.

Rozhodujícími částmi etalonu, kterými je definována jednotka síly jsou zatěžovací tělesa a závěs zatěžovacích těles.  Jednotka síly je definována jako silový účinek gravitačního pole země na zatěžovací tělesa dané hmotnosti. Při justáži zatěžovacích těles se provádí korekce na vztlak okolního vzduchu. Síla, kterou působí gravitační pole země na zatěžovací tělesa je prostřednictvím závěsu přenesena na měřený siloměr.

Státní etalon síly sestává z následujících částí:

  • systém zatěžovacích těles,
  • závěs zatěžovacích těles,
  • rám stroje,
  • poháněcí motory,
  • elektrický rozvaděč,
  • ovládací panel,
  • počítače pro vyhodnocení měření.

Základní metrologické charakteristiky:

Etalon síly je určen pro kalibraci etalonových siloměrů v rozsahu sil od 8 N do 500 N při zatěžování v tahu nebo tlaku. Nejlepší měřicí schopnost etalonu je Wfsm=0,004 % měřené hodnoty síly.  Nejlepší měřicí schopnost etalonu je stanovena podle dokumentu EA-10/04 jako rozšířená nejistota kalibrace etalonu s koeficientem rozšíření k=2, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí pro normální rozdělení P=95%.

Síla generovaná etalonem je dána rovnicí:

Kde značí:

F

...........….

síla generovaná etalonem,

m

...........….

hmotnost zatěžovacích těles,

g

...........….

tíhové zrychlení v místě zatěžovacích těles,

ρvzd

...........….

hustota vzduchu v místě zatěžovacích těles,

ρZT

...........….

hustota zatěžovacích těles.

 

Obrázková galerie: 
Státní etalon síly 500 N
Státní etalon síly 500 N
Státní etalon síly 500 N