Jste zde

Technické komise OIML a zastoupení ČR

TECHNICKÉ KOMISE OIML A ZASTOUPENÍ ČMI

Členění OIML na tchnické komise a subkomise, kategorie členství v TC a TC/SC: P - člen, O - pozorovatel

komise / subkomise

název komise / subkomise

členství

zaměstnanec ČMI

TC 1

Terminologie

P

Ing. Miroslav POSPÍŠIL

TC 2

Jednotky měření

P

RNDr. Jiří TESAŘ, Ph.D.

TC 3

Metrologická kontrola

P

RNDr. Pavel KLENOVSKÝ

TC 3/SC 1

Schválení typu a ověřování

P

RNDr. Pavel KLENOVSKÝ

TC 3/SC 2

Metrologický dozor

P*)

RNDr. Pavel KLENOVSKÝ

TC  3/SC 3

Referenční materiály

P

Ing. Jan Beránek

TC 3/SC 4

Aplikace statistických metod

O

RNDr. Simona KLENOVSKÁ

TC 3/SC 5

Posuzování shody

P

RNDr. Pavel Klenovský

TC 4

Etalony měření a zařízení pro kalibraci a ověřování

P

RNDr. Jiří TESAŘ, Ph.D.

TC 5

Základní požadavky na měřidla

P

Ing. Martin POŘÍZ

TC 5/SC 1

Podmínky prostředí

O

Ing. Martin POŘÍZ

TC 5/SC 2

Software

P

Mgr. Petr KLAPETEK

TC 6

Hotově balené zboží

P

Ing. Ivan KŘÍŽ

TC 7

Měřicí přístroje pro délku a přidružené veličiny

P

Ing. Vít ZELENÝ, CSc.

TC 7/SC 1

Měřicí  přístroje pro délku

P

Ing. Vít ZELENÝ, CSc.

TC 7/SC 3

Měření  ploch

P

Josef  PETŘÍK

TC 7/SC 4

Měřidla pro provoz na pozemních komunikacích

P

Ing. Milan PRÁŠIL, CSc.

TC 7/SC 5

Měřicí přístroje pro měření rozměrů

P

Ing. Vít ZELENÝ, CSc.

TC 8

Měření množství tekutin

P

Ing. Miroslava BENKOVÁ

TC 8/SC 1

Měření hmotnosti a objemu staticky

P

Ing. Milan SOCHOR

TC 8/SC 3

Měření hmotnosti a objemu dynamicky (kapaliny jiné než voda)

P

Ing. Miroslava BENKOVÁ

TC 8/SC 5

Vodoměry

P

Ing. Miroslava BENKOVÁ

TC 8/SC 6

Měření kryogenických kapalin

P

Mgr. Jindřich BÍLEK

TC 8/SC 7

Měření plynu

P

Ing. Tomáš VALENTA

TC 9

Přístroje pro měření hmotnosti a hustoty

P

Ing. Ivan KŘÍŽ

TC 9/SC 1

Váhy s neautomatickou činností

P

Ing. Ivan KŘÍŽ

TC 9/SC 2

Váhy s automatickou činností

P

Ing. Ivan KŘÍŽ

TC 9/SC 3

Závaží

P

Ing. Ivan KŘÍŽ

TC 9/SC 4

Hustota

P

Ing. Alena VOSPĚLOVÁ

TC 10

Přístroje pro měření tlaku, síly a přidružených veličin

P

Ing. František STANĚK

TC 10/SC 1

Pístové tlakoměry

P**)

Mgr. Dominik PRAŽÁK

TC 10/SC 2

Tlakoměry s pružnými snímači

P

Mgr. Dominik PRAŽÁK

TC 10/SC 3

Barometry

O

Mgr. Dominik PRAŽÁK

TC 10/SC 4

Stroje pro zkoušení materiálu

P

Ing. Petr KAŠPAR

TC 11

Přístroje pro měření teploty a  přidružených veličin

P

Dr. Ing. Radek STRNAD

TC 11/SC 1

Odporové teploměry

P

Dr. Ing. Radek STRNAD

TC 11/SC 2

Kontaktní teploměry

P

Dr. Ing. Radek STRNAD

TC 11/SC 3

Radiační teploměry

P

Dr. Ing. Radek STRNAD

TC 12

Přístroje pro měření elektrických veličin

P

RNDr. Karel ŠEFČÍK, CSc.

TC 13

Měřicí přístroje pro akustiku a vibrace

P

Ing. Michal BARTOŠ

TC 14

Měřicí přístroje používané pro optiku

O

Dr. Ing. Marek ŠMÍD

TC 15

Měřicí přístroje pro ionizující záření

P

Ing. Jiří ŠURÁŇ

TC 15/SC 1

Měřicí přístroje pro ionizující záření používané ve zdravotnictví

O

Ing. Jiří ŠURÁŇ

TC 15/SC 2

Měřicí přístroje pro ionizující záření používané v průmyslových procesech

O

Ing. Jiří ŠURÁŇ

TC 16

Přístroje pro měření znečišťujících látek

P

Ing. Jan BERÁNEK

TC 16/SC 1

Znečištění vzduchu

O

 

TC 16/SC 2

Znečištění vody

O

 

TC 16/SC 3

Pesticidy a toxické substance znečišťujících látek

O

 

TC 16/SC 4

Měření znečišťujících látek v polních podmínkách

O

 

TC 17

Přístroje pro fyzikálně-chemická měření

P

Ing. Alena VOSPĚLOVÁ

TC 17/SC 1

Vlhkost

P

Ing. Jan  OTYCH

TC 17/SC 2

Sacharometrie

O

Ing. Alena VOSPĚLOVÁ

TC 17/SC 3

pH-metrie

P

Ing. Alena VOSPĚLOVÁ

TC 17/SC 4

Konduktometrie

P

Ing. Alena VOSPĚLOVÁ

TC 17/SC 5

Viskozimetrie

P

Ing. Alena VOSPĚLOVÁ

TC 17/SC 6

Analýza plynů

P

Ing. Jan BERÁNEK

TC 17/SC 7

Zkoušeče dechu

O

Jan PERŠL

TC 17/SC 8

Přístroje pro kvalitativní analýzy zemědělských výrobků

O

Ing. Milada RACKOVÁ

TC 18

Lékařské měřicí přístroje

O

Ing. Radovan WIECEK

TC 18/SC 1

Přístroje pro měření tlaku krve

P

Mgr. Dominik PRAŽÁK

TC 18/SC 2

Lékařské teploměry

P

Ing. Josef VOJTÍŠEK

TC 18/SC 4

Bio-elektrické přístroje

O

RNDr. Jiří TESAŘ, Ph.D.

TC 18/SC 5

Měřicí přístroje pro lékařské laboratoře

O

Ing. Radovan WIECEK