Jste zde

Žádosti

Žádost o posouzení shody lze podat na níže uvedeném fomuláři a pro modul A2, B, D(D1) lze požádat i prostředictvím online fomuláře www.cmi.cz/rz/formular.

Nabízíme také jako doplňkovou službu certifikace součástí měřidel podle modulárního přístupu Welmec (Welmec 8.8).

Zde jsou formuláře žádostí