Jste zde

CMC v oboru "čas a frekvence"

Měřená veličina: kmitočet
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
1 (0.01 - 3.0E+9) Hz (1.0E-11 - 1.0E-11) 113-MP-C007
1 (3 - 18) GHz (1.0E-11 - 1.0E-11) 113-MP-C007
1 (18 - 46) GHz (3 - 3) Hz 113-MP-C007
Měřená veličina: perioda
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
2 (5.0E-9 - 1.0E+5) s (1.0E-11 - 1.0E-11) 113-MP-C007
Měřená veličina: časový interval
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
3 (0 - 1.0E+5) s (1,1×10-9 + 1×10-11 t - 1,1×10-9 + 1×10-11 t) s 113-MP-C007
3 (0 - 10) s (10×10-12 + 2×10-3 t - 10×10-12 + 2×10-3 t ) s 113-MP-C007
Měřená veličina: prosté čítání impulzů
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
4 (0 - 1.0E+7) s 0
  • fmax=50 MHz 
113-MP-C007
Měřená veličina: kmitočtový zdvih frekvenční modulace
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
5 (0.2 - 40) kHz (1.5 - 1.5) %
  • fc=250 kHz až 10 MHz, fmod: 20 Hz až 10 kHz, Df/fmod ˃ 0,2 
113-MP-C007
5 (0.2 - 40) kHz (1 - 1) %
  • Df/fmod ˃ 1,2 
113-MP-C007
5 (0.25 - 400) kHz (1.5 - 1.5) %
  • fc=10 MHz up to 6,6 GHz, fmod: 50 Hz up to 200 kHz, Df/fmod ˃ 0,2 
113-MP-C007
5 (0.25 - 400) kHz (1 - 1) %
  • Df/fmod ˃ 0,45 
113-MP-C007
Měřená veličina: perioda
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
(0 - 4.0E+4) min-1 0,1 % MH min-1 151-MP-2001
(0 - 1.0E+5) min-1 0,1 % MH min-1 151-MP-2001
Měřená veličina: časový interval
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
6 (0.1 - 3.6E+4) s (16 - 16) ms 113-MP-C013
Měřená veličina: relativní chyba kmitočtu časové základny stopek s LCD
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
7 (-0.001 - 0.001) (3.0E-7 - 3.0E-7) 113-MP-C013
Měřená veličina: časový interval
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
6 (0.1 - 3.6E+4) s (16 - 16) ms 113-MP-C013
Měřená veličina: relativní chyba kmitočtu časové základny stopek s LCD
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
7 (-0.001 - 0.001) (3.0E-7 - 3.0E-7) 113-MP-C013
Měřená veličina: perioda
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
2 (5.0E-9 - 1.0E+5) s (1.0E-11 - 1.0E-11) 113-MP-C007
Měřená veličina: časový interval
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
3 (0 - 1.0E+5) s (1,1×10-9 + 1×10-11 t - 1,1×10-9 + 1×10-11 t) s 113-MP-C007
3 (0 - 10) s (10×10-12 + 2×10-3 t - 10×10-12 + 2×10-3 t ) s 113-MP-C007
6 (0.1 - 3.6E+4) s (16 - 16) ms 113-MP-C013
Měřená veličina: prosté čítání impulzů
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
4 (0 - 1.0E+7) s 0
  • fmax=50 MHz 
113-MP-C007
Měřená veličina: relativní chyba kmitočtu časové základny stopek s LCD
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
7 (-0.001 - 0.001) (3.0E-7 - 3.0E-7) 113-MP-C013