Jste zde

oddělení primární metrologie vf elektrických veličin

Kontakt

1013 - oddělení primární metrologie vf elektrických veličin
Radiová 1136/3, 102 00 Praha - Hostivař

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • čas a frekvence
 • elektrické veličiny a magnetismus

Kalibrované přístroje

 • měřidla výkonu
 • Field probe
 • zdroje výkonu
 • výkonová čidla
 • Waveguide termination
 • pasivní zařízení 50 Ω
 • pasivní zařízení
 • Multiport, splitter
 • Horn antenna
 • RF generátory
 • RF voltmetry
 • osciloskopy
 • vf wattmetry
 • passive/active devices
 • Active or passive loop antenna, reference value for unit: S m-1
 • kmitočtové etalony
 • časové čítače
 • elektronické čítače

Další služby

 • měření provozních parametrů mikrovlnných subsystémů - datové generátory, šumové číslo (parametry), přizpůsobení, atd.
 • kalibrace generátorů, vazebních prvků a dalších pomocných zařízení pro oblast elektromagnetické kompatibility (EMC), částečně akreditováno:
  • ČSN EN 61000-4-2 (Elektrostatický výboj – zkouška odolnosti)
  • ČSN EN 61000-4-4 (Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů)
  • ČSN EN 61000-4-5 (Rázový impuls – Zkouška odolnosti)
  • ČSN EN 61000-4-6 (Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli)
  • ČSN EN 61000-4-8 (Magnetické pole síťového kmitočtu)
  • ČSN EN 61000-4-9 (Pulzy magnetického pole)
  • ČSN EN 61000-4-11 (Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí)
  • ČSN EN 61000-4-12 (Oscilační vlny – Zkoušky odolnosti)
  • ČSN EN 61000-4-18 (Tlumená oscilační vlna)
  • ČSN EN 55016-1 (dříve CISPR 16-1, Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti)
  • kalibrace zařízení podle různých automobilových norem (ISO 7637-2, ISO 16750-2 a další - jsme schopni uspokojit i velmi individuální požadavky)
 • kalibrace testerů palubního vybavení letadel VIAVI (dříve Aeroflex, Cobham) IFR 4000, IFR 6000
 • NOVÉ kalibrace impulzní plochy generátorů podle ČSN EN 55016-1-1 ed. 4 (CISPR 16-1-1)
 • poradenská a konzultační činnost, zajištění odborné teoretického a praktického školení pro podnikovou metrologii s osvědčením o způsobilosti osob provádět metrologické výkony
 • souhrn služeb pro tisk, ukázky kalibrovaných zařízení ke stažení (kliknout na obrázek nebo zde)
   
 • Služby ČMI vysokofrekvenční a mikrovlnná měření


Spolupráce na evropských metrologických projektech