Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

5

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
0.2 - 40 kHz 1.5 %

Technická způsobilost

Garant služby

Garant služby Oddělení Poznámka
Ing. Martin Hudlička Ph.D. interní metrologický výkon

Podmínky měření

fc=250 kHz až 10 MHz, fmod: 20 Hz až 10 kHz, Df/fmod ˃ 0,2 

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace sekundárních etalonů kmitočtu a času, elektronických čítačů a dalších zařízení pro měření kmitočtu