Jste zde

oddělení měr a vah

Kontakt

2051 - oddělení měr a vah
U Sirkárny 33/5, 370 04 České Budějovice
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • čas a frekvence
  • hmotnost
  • objem
  • průtok

  Kalibrované přístroje

  • kontrolní lihová měřidla
  • stacionární nádrže
  • objemová průtočná měřidla
  • objemová průtočná měřidla na kapalná paliva
  • přepravní sudy a tanky
  • kovové odměrné nádoby
  • výčepní nádoby
  • mechanicky ovládané stopky
  • závaží třídy E2 (dle OIML R111)
  • závaží třídy F1 (dle OIML R111)
  • závaží třídy F2 (dle OIML R111)
  • závaží třídy M1 (dle OIML R111)
  • etalonové závaží
  • závaží speciální
  • jiná tělesa
  • závaží třídy M2 (dle OIML R111)
  • závaží třídy M3 (dle OIML R111)
  • váhy s neautomatickou činností
  • váhy s automatickou činností

  Ověřovaná stanovená měřidla

  Další služby

  • realizace kontrol hotově baleného zboží podle §9a zákona č. 505/90 Sb. o metrologii v platném znění
  • výkon státní metrologické kontroly měřidel, státního metrologického dozoru (u autorizovaných metrologických středisek, u výrobců a opravců stanovených měřidel, u uživatelů měřidel)
  • registrace subjektů provádějících výrobu, opravu a montáž stanovených měřidel - § 14, 19 zákona 505/1990 Sb.o metrologii v platném znění
  • poradenská, konzultační a školící činnost v oblasti metrologie