Jste zde

Vnitřní organizační jednotka (VOJ)

Název

Oblastní inspektorát Brno

Kontakt

Adresa: Okružní 31, 638 00 Brno
Tel:

Mapa

Provozní doba pro veřejnost

pondělí až pátek: 8:00 až 14:00 hodin

 

Oddělení VOJ

Číslo Název oddělení Další specifikace
6001
6011
6012
6013
6014

Oddělení primární nanometrologie a technické délky provádí výzkum v oblasti měření s velmi vysokým rozlišením, zejména pomocí metod rastrovací sondové mikroskopie (Scanning Probe Microscopy). To zahrnuje měření lokálních geometrických, mechanických, termálních, elektrických, magnetických a optických veličin s rozlišením až v řádu jednotek nanometrů. Zabýváme se také vývojem metod návaznosti pro tato měření a vývojem numerických a softwarových nástrojů pro interpretaci dat. Dále provádíme řadu měření v oblasti technické délky jak je uvedeno výše.

6015
6016

Bezpečnostní listy nejsou vydávány - v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a č. 1272/2008, jedná se o bezpečné látky

6035
6036
6051

Úřední hodiny: pondělí 8:00 až 15:30, ostatní dny pouze po telefonické domluvě.

 
9870
6052