Jste zde

oddělení primární etalonáže fyzikální chemie

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení primární etalonáže fyzikální chemie

Číslo

6016

Adresa

Okružní 31, 638 00 Brno

Vedoucí oddělení

Mgr. Martina Vičarová Ph.D.

Telefon: 545 555 322, 545 555 321, 545 555 334, 545 555 335 

E-mail: mvicarova@cmi.cz

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • metrologie v chemii
  • objem

  Kalibrované přístroje

  • flow cups
  • capillary viscometers
  • reference liquids
  • rotary viscometers
  • glass hydrometers
  • Conductivity meters
  • odměrné válce
  • fals
  • byrety
  • pipety
  • automatické pipety
  • pyknometry
  • vzorkovače
  • stříkačky
  • odměrné sklo
  • pístová objemová měřidla

  Ověřovaná stanovená měřidla

  Další služby

  • poradenská a konzultační činnost
  • odborná teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii (výstupem je vydání osvědčení o způsobilosti osob provádět metrologické výkony)
  • provádění expertní posuzovatelské činnosti při akreditacích metrologických pracovišť
  • typové zkoušky výčepních nádob a metrologické posudky měřidel výše uvedených oborů
  • kalibrace objemových měřidel: dekontaminační protokol
  • příprava referenčních materiálů:

  Další specifikace

  bezpečnostní listy