Jste zde

oddělení primární etalonáže průtoku kapalin,rychlosti proudění a tepla

Kontakt

6015 - oddělení primární etalonáže průtoku kapalin,rychlosti proudění a tepla
Okružní 31, 638 00 Brno

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Obory kalibrací

 • průtok

Kalibrované přístroje

 • kapalinové průtokoměry
 • měřidla obsahu vzduchu v čerstvém betonu
 • anemometry
 • měřidla průtoku vzduchu na výustkách
 • meters for delivered amount of liquid
 • flow part of heat meters
 • flowmeters tested by water
 • měřidla protečeného množství kapaliny
 • průtokoměrné členy měřičů tepla
 • průtokoměry zkoušené vodou
 • průtokoměry na kapaliny jiné než voda
 • měřidla a měřicí systémy proteklého množství kryogenních kapalin na silničních cisternách
 • měřicí zařízení pro ověřování měřidel proteklého množství vody
 • výdejní stojany pro CNG
 • plničky propanbutanových lahví
 • cisterny pro LPG
 • cisterny pro AdBlue
 • cisterny na mléko
 • silniční cisterny pro doplňování paliva do letadel
 • měřicí systémy pro příjem a výdej paliv
 • hladinoměry s automatickou činností
 • průtokoměry
 • watermeters

Ověřovaná stanovená měřidla