Jste zde

oddělení primární etalonáže průtoku kapalin,rychlosti proudění a tepla

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení primární etalonáže průtoku kapalin,rychlosti proudění a tepla

Číslo

6015

Adresa

Okružní 31, 638 00 Brno

Vedoucí oddělení

Mgr. Jindřich Bílek

Telefon: 545 555 717 

E-mail: jbilek2@cmi.cz

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • průtok

  Kalibrované přístroje

  • kapalinové průtokoměry
  • měřidla obsahu vzduchu v čerstvém betonu
  • anemometry
  • měřidla průtoku vzduchu na výustkách
  • meters for delivered amount of liquid
  • flow part of heat meters
  • flowmeters tested by water
  • měřidla protečeného množství kapaliny
  • průtokoměrné členy měřičů tepla
  • průtokoměry zkoušené vodou
  • průtokoměry na kapaliny jiné než voda
  • měřidla a měřicí systémy proteklého množství kryogenních kapalin na silničních cisternách
  • měřicí zařízení pro ověřování měřidel proteklého množství vody
  • výdejní stojany pro CNG
  • plničky propanbutanových lahví
  • cisterny pro LPG
  • cisterny pro AdBlue
  • cisterny na mléko
  • silniční cisterny pro doplňování paliva do letadel
  • měřicí systémy pro příjem a výdej paliv
  • hladinoměry s automatickou činností
  • průtokoměry
  • watermeters

  Ověřovaná stanovená měřidla