Jste zde

Osvědčení o akreditaci

Subjekt

Oblast akreditace

Číslo Osvědčení o akreditaci (OA)

Příloha k Osvědčení o akreditaci (OA)

Certifikační orgán pro certifikaci pracovníků

číslo subjektu 3034

certifikace pracovníků pro funkci metrolog ve státní správě

akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013

Osvědčení o akreditaci č. 313/2022

Příloha k OA 313/2022

TESTCOM – Certifikační orgán pro certifikaci výrobků

číslo subjektu 3136

certifikace rádiových a elektrických výrobků a zařízení z hlediska telekomunikačních parametrů, elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility

akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Osvědčení o akreditaci 452/2022

Příloha k OA 452/2022

Referát MPZ

číslo subjektu 7002

organizace programů zkoušení způsobilosti v oblasti metrologie

akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010

Osvědčení o akreditaci 340/2021

Příloha k OA 340/2021

Certifikační orgán pro měřidla

číslo subjektu 3112

Posuzování shody měřidel

akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Osvědčení o akreditaci č. 610/2022

Příloha k OA 610/2022

Kalibrační laboratoř

číslo subjektu 2202
pracoviště ČMI:

OI Praha

OI České Budějovice

OI Plzeň

OI Liberec

OI Most

OI Pardubice

OI Brno

OI Jihlava

OI Kroměříž

OI Opava

OI Olomouc

LPM Praha

TESTCOM Praha

Kalibrace v oborech definovaných v Osvědčení o akreditaci a příloze k OA

také viz sekce Kalibrace, Databáze CMC

akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Osvědčení o akreditaci 292/2023

Příloha k OA 292/2023

Zkušební laboratoř

číslo subjektu 1341
pracoviště ČMI:

OI Praha

OI Pardubice

OI Brno

LPM Praha

TESTCOM Praha

Zkoušky v oborech definovaných v Osvědčení o akreditaci a příloze k OA

akreditační požadavky dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Osvědčení o akreditaci 677/2023

Příloha k OA 677/2023

Záznam o uplatnění FRA a/nebo zavedení aktualizované metody
Seznam činností v rámci FRA

Výrobce referenčního materiálu

číslo subjektu 7502
pracoviště ČMI:

OI Praha (oddělení 1014)

OI Brno (oddělení 6016)

Výroba referenčních materiálů v oborech definovaných v Osvědčení o akreditaci a příloze k OA

akreditační požadavky dle ČSN EN ISO 17034:2017

Osvědčení o akreditaci 694/2023

Příloha k OA 694/2023