Jste zde

generální ředitel, MJ ČMI

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

generální ředitel, MJ ČMI

Číslo

0111

Adresa

Okružní 31, 638 00 Brno

Vedoucí oddělení

doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D.

Telefon: 271 192 122, 545 555 318 

E-mail: jtesar@cmi.cz

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Další služby

  Generální ředitel řídí veškerou činnost organizace, jedná jejím jménem a odpovídá za výsledky její činnosti. Za činnost ČMI odpovídá zřizovateli, Ministerstvu průmyslu a obchodu.

  Sekretariát generálního ředitele a Referát ZPC zabezpečuje správní agendu GŘ a OŘLM, organizuje a zprostředkovává služební styk GŘ se stranami a napomáhá GŘ a OŘLM v plnění jeho úkolů. Zajišťuje sociální politiku a úkoly na úseku ochrany utajovaných informací.

  Manažer jakosti (MJ) ČMI jmenovaný generálním ředitelem ČMI je členem vrcholového vedení ČMI. Z pověření generálního ředitele ČMI a ve spolupráci s ostatními členy vrcholového vedení ČMI navrhuje a rozpracovává politiku jakosti ČMI a po schválení prověřuje její naplňování. Zabezpečuje úkoly související s budováním a udržováním systému managementu kvality ČMI.