Jste zde

generální ředitel, MJ ČMI

Kontakt

0111 - generální ředitel, MJ ČMI
Okružní 31, 638 00 Brno
Tel: 

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Další služby

  Generální ředitel řídí veškerou činnost organizace, jedná jejím jménem a odpovídá za výsledky její činnosti. Za činnost ČMI odpovídá zřizovateli, Ministerstvu průmyslu a obchodu.

  Sekretariát generálního ředitele a Referát ZPC zabezpečuje správní agendu GŘ a OŘLM, organizuje a zprostředkovává služební styk GŘ se stranami a napomáhá GŘ a OŘLM v plnění jeho úkolů. Zajišťuje sociální politiku a úkoly na úseku ochrany utajovaných informací.

  Manažer jakosti (MJ) ČMI jmenovaný generálním ředitelem ČMI je členem vrcholového vedení ČMI. Z pověření generálního ředitele ČMI a ve spolupráci s ostatními členy vrcholového vedení ČMI navrhuje a rozpracovává politiku jakosti ČMI a po schválení prověřuje její naplňování. Zabezpečuje úkoly související s budováním a udržováním systému managementu kvality ČMI.