You are here

General Director, CMI Quality Manager

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

General Director, CMI Quality Manager

Číslo

0111

Address

Okružní 31, 638 00 Brno

Head of Department

doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D.

Phone: 271 192 122, 545 555 318 

Email: jtesar@cmi.cz

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Další služby

  Generální ředitel řídí veškerou činnost organizace, jedná jejím jménem a odpovídá za výsledky její činnosti. Za činnost ČMI odpovídá zřizovateli, Ministerstvu průmyslu a obchodu.

  Sekretariát generálního ředitele a Referát ZPC zabezpečuje správní agendu GŘ a OŘLM, organizuje a zprostředkovává služební styk GŘ se stranami a napomáhá GŘ a OŘLM v plnění jeho úkolů. Zajišťuje sociální politiku a úkoly na úseku ochrany utajovaných informací.

  Manažer jakosti (MJ) ČMI jmenovaný generálním ředitelem ČMI je členem vrcholového vedení ČMI. Z pověření generálního ředitele ČMI a ve spolupráci s ostatními členy vrcholového vedení ČMI navrhuje a rozpracovává politiku jakosti ČMI a po schválení prověřuje její naplňování. Zabezpečuje úkoly související s budováním a udržováním systému managementu kvality ČMI.