Jste zde

Vnitřní organizační jednotka (VOJ) - CMI Directorate

Název

úsek generálního ředitele

Adresa

Okružní 31, 638 00 Brno

Telefon

545 555 111

Fax

545 222 728

Ředitel

doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D.

Telefon: 271 192 122, 545 555 318 

E-mail: jtesar@cmi.cz

Mapa

Objednávky se přijímají u vedoucích oddělení viz následující přehled