Jste zde

Statutární orgány

Český metrologický institut byl zřízen na základě zákona č. 576/1990 Sb. v platném znění rozhodnutím Ministerstva hospodářství ČR ze dne 21.12.1992 s platností k 1.1.1993. V souvislosti s přechodem funkce zřizovatele na Ministerstvo průmyslu a obchodu  je ČMI od 1.11.1996 příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Generální ředitel ČMI byl do funkce jmenován ministrem hospodářství a v této funkci potvrzen ministrem průmyslu a obchodu. Jednotlivé další statutární orgány jmenoval generální ředitel ČMI v souladu s platnými právními předpisy.

Statutárními orgány ČMI podle čl. 4 upravené zřizovací listiny ze dne  9.1. 2021 jsou:

generální ředitel:

doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD.

odborný ředitel pro fundamentální metrologii:

RNDr. Pavel Klenovský

odborný ředitel pro legální metrologii:

Ing. František Staněk, Ph.D.

odborný ředitel pro ekonomiku:

Ondřej Kebrle BBA, MSc.