Jste zde

Ing. František Staněk, Ph.D.

Ing. František Staněk, Ph.D. absolvoval inženýrské studium oboru materiálové inženýrství na Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně. Postgraduální doktorské studium v oblasti metrologie dokončil na Strojní fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

V roce 1999 Ing. František Staněk, Ph.D. začal pracovat v Českém metrologickém institutu (ČMI), kde do roku 2006 působil na pozici metrologa na oddělení fundamentální metrologie tlaku, vakua, nízkého průtoku plynu a hustoty plynu. V letech 2006 až 2014 vykonával funkci zástupce vedoucího oddělení, přičemž se v rámci své odbornosti specializoval na problematiku metrologie vakua a měření velkých průtoků plynných látek, zejména pak zemního plynu při jeho mezinárodní přepravě, distribuci a skladování. V období 2005 až 2015 zastával funkci garanta státního etalonu vakua. V rámci svých odborných aktivit působil jako odborný posuzovatel v oblasti autorizace metrologických středisek nebo akreditace kalibračních laboratoří, přičemž byl členem Technického výboru pro akreditaci kalibračních laboratoří.  

Od roku 2015 do současnosti je odborným ředitelem pro legální metrologii a statutárním zástupcem Českého metrologického institutu. Působí na vedoucích pozicích akreditované zkušební laboratoře, akreditované kalibrační laboratoře, certifikačního orgánu pro měřidla a certifikačního orgánu pro certifikaci pracovníků.  Je členem Rady pro metrologii Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, technického výboru Českého institutu pro akreditaci a v rámci své odbornosti a působnosti spolupracuje s řadou odborných a profesních organizací. Během své profesní kariéry se aktivně podílel na implementaci mezinárodních metrologických projektů, mimo jiné v Srbsku, Slovensku, Makedonii či Ázerbájdžánu.

Aktuálně se specializuje na problematiku aplikace evropské a národní právní úpravy metrologie, na zabezpečování tvorby technických a metrologických požadavků na měřidla, na tvorbu právně závazných předpisů pro regulovanou oblast metrologie, na problematiku používání stanovených měřidel či na digitalizaci procesů v legální metrologii.