Jste zde

Státní etalon příkonu fluence tepelných neutronů

Název etalonu: Státní etalon příkonu fluence tepelných neutronů

Kódové označení: ECM 440-3/20-064

Rok vyhlášení: 2020

Pracoviště: odd. 1015 ČMI OI Praha, budova IZ

Garant: Ing. Zdeněk Vykydal, Dr.rer.nat.

Tepelné neutrony jsou ty, jejichž kinetické energie jsou v tepelné rovnováze s atomy prostředí. Tomu odpovídající energetický interval je 0.002 až 0.5 eV (5×10-07 MeV). Horní mez je dána tzv. kadmiovou hranou, tj. energií, kdy absorpční účinný průřez kadmia poklesne zhruba o tři řády.

Příkon fluence tepelných neutronů je udáván v cm-2.s-1. Tepelné neutrony jsou získány tak, že zdroj neutronů, ať už radionuklidový, urychlovač nebo jaderný reaktor emituje neutrony do moderátoru, tj. materiálu v němž neutrony srážkami ztrácí energii a prakticky nejsou absorbovány. Při dosažení tepelné rovnováhy s moderačním prostředím mají neutrony stejnou energetickou distribuci jako atomy prostředí. Tato distribuce se popisuje Maxwell–Boltzmannovým rozdělením, jemuž při teplotě 20C odpovídá střední energie 0.0253 eV, resp. střední rychlost 2200 ms-1. Nejlepším moderačním materiálem je těžká voda, ale lépe se pracuje s grafitem, a proto je zdroj tepelných neutronů ČMI na bázi grafitu.

Etalon příkonu fluence tepelných neutronů sestává z následujících částí:

  1. Grafitového moderátoru s otevřeným ozařovacím kanálem o rozměrech 40 × 40 × 135 cm3.
  2. Sady šesti kusů neutronových zdrojů.
  3. Kalibrační lavice, pevně spojené s grafitovou prizmou, umožňující reprodukovatelné umístění detektoru tepelných neutronů / ověřovaného měřidla do pole tepelných neutronů.

Základní metrologické charakteristiky:

  1. Rozměry ozařovacího kanálu: 40 cm × 40 cm × 135 cm
  2. Relativní podíl tepelných neutronů ve spektru: >92%
  3. Relativní homogenita neutronového toku: ± 2%
  4. Rozsah příkonu fluence neutronů: Φ = (1.0×103 až 2.9×104) cm-2.s-1 ± 3.6% (k = 2)
  5. Rozsah příkonu dávkového ekvivalentu neutronů:

        - Ḣ*(10) = (60 až 1770) µSv/h ± 8.8% (k = 2)

        - Ḣp(10) = (60 až 330) µSv/h ± 8.8% (k = 2)

 

 

Obrázková galerie: