Jste zde

CMC v oboru "metrologie v chemii"

Měřená veličina: Concentration
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Analyt nebo komponenta Matrice Metody
0.14 - 0.14 mg.l-1 0.006 - 0.006mg.l-1 ethanol in the gas phase 114-MP-C004
0.48 - 0.48 mg.l-1 0.011 - 0.011mg.l-1 ethanol in the gas phase 114-MP-C004
0.9 - 0.9 mg.l-1 0.019 - 0.019mg.l-1 ethanol in the gas phase 114-MP-C004
1.4 - 1.4 mg.l-1 0.028 - 0.028mg.l-1 ethanol in the gas phase 114-MP-C004
0.14 - 0.14 mg.l-1 0.008 - 0.008mg.l-1 ethanol in the gas phase 114-MP-C004
Měřená veličina: Relative moisture
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Analyt nebo komponenta Metody
4 - 50 % 0.25 - 0.25% cereal seeds 511-MP-C001
4 - 50 % 0.27 - 0.27% cereals seeds 511-MP-C001
Měřená veličina: Content of nitrogen substances
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Analyt nebo komponenta Metody
5 - 40 % 0.3 - 0.3% cereals seeds 511-MP-C001
Měřená veličina: Oil content
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Analyt nebo komponenta Metody
10 - 80 % 0.29 - 0.29% cereals seeds 511-MP-C001
Měřená veličina: Volume
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Analyt nebo komponenta Metody
10 - 75 ml 1.3 - 1.3ml cereals seeds 511-MP-C001
Měřená veličina: Absolute moisture
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Analyt nebo komponenta Metody
4 - 110 % 0.31 - 0.31% wood 511-MP-C003
Měřená veličina: Index of refraction
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
1.3 - 1.7 9.000000000000001E-5 - 9.000000000000001E-5 512-MP-C003
Měřená veličina: pH
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Matrice Metody
1.5 - 1.9 1 0.005 - 0.0051 aqueous pH buffer solution 616-MP-C006
9.800000000000001 - 10.2 1 0.004 - 0.0041 aqueous pH buffer solution 616-MP-C006
Měřená veličina: Electrolytic conductivity
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Matrice Metody
0.001 - 0.015 S.m-1 7.5 - 1.5%
  • temperature (15 up to 30)°C
aqueous solution 616-MP-C009
0.015 - 0.15 S.m-1 1.5 - 0.74%
  • temperature (15 up to 30)°C
aqueous solution 616-MP-C009
0.15 - 1.5 S.m-1 0.74 - 0.74%
  • temperature (15 up to 30)°C
aqueous solution 616-MP-C009
0.005 - 0.015 S.m-1 0.8 - 0.8% 616-MP-C005
0.015 - 10 S.m-1 0.3 - 0.3% 616-MP-C005
Měřená veličina: Kinematic viscosity
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
30 - 100 s 0.18 - 0.18s 616-MP-C001
30 - 100 s 0.1 - 0.1s 616-MP-C001
30 - 100 s 0.5600000000000001 - 0.5600000000000001s 616-MP-C001
30 - 100 s 0.11 - 0.11s 616-MP-C001
30 - 100 s 0.26 - 0.26s 616-MP-C001
30 - 100 s 0.1 - 0.1s 616-MP-C001
0.001 - 0.001 mm2.s-2 1.1E-7 - 1.1E-7mm2.s-2 616-MP-C002
0.003 - 0.003 mm2.s-2 3.8E-6 - 3.8E-6mm2.s-2 616-MP-C002
0.01 - 0.01 mm2.s-2 2.0E-5 - 2.0E-5mm2.s-2 616-MP-C002
0.03 - 0.03 mm2.s-2 6.0E-5 - 6.0E-5mm2.s-2 616-MP-C002
0.1 - 0.1 mm2.s-2 0.00029 - 0.00029mm2.s-2 616-MP-C002
0.3 - 0.3 mm2.s-2 0.0009700000000000001 - 9,7,E-04mm2.s-2 616-MP-C002
1 - 1 mm2.s-2 0.0034 - 0.0034mm2.s-2 616-MP-C002
3 - 3 mm2.s-2 0.011 - 0.011mm2.s-2 616-MP-C002
10 - 10 mm2.s-2 0.093 - 0.093mm2.s-2 616-MP-C002
30 - 30 mm2.s-2 0.3 - 0.3mm2.s-2 616-MP-C002
0.6 - 6 mm2.s-2 0.13 - 0.13% 616-MP-C002
6 - 60 mm2.s-2 0.2 - 0.2% 616-MP-C002
60 - 600 mm2.s-2 0.3 - 0.3% 616-MP-C002
600 - 6000 mm2.s-2 0.37 - 0.37% 616-MP-C002
6000 - 10000 mm2.s-2 0.46 - 0.46% 616-MP-C002
Měřená veličina: Dynamic viscosity
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
0.6 - 6 mPa.s 0.13 - 0.13% 616-MP-C002
6 - 60 mPa.s 0.2 - 0.2% 616-MP-C002
60 - 600 mPa.s 0.3 - 0.3% 616-MP-C002
600 - 6000 mPa.s 0.37 - 0.37% 616-MP-C002
6000 - 10000 mPa.s 0.46 - 0.46% 616-MP-C002
10 - 150 mPa.s 0.32 - 0.32% 616-MP-C003
150 - 400 mPa.s 0.41 - 0.41% 616-MP-C003
400 - 1300 mPa.s 0.65 - 0.65% 616-MP-C003
1300 - 10000 mPa.s 0.53 - 0.53% 616-MP-C003
Měřená veličina: Liquid density
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
620 - 2000 kg.m-3 0.022 - 0.022kg.m-3 616-MP-C004
10 - 30 kg.hl-1 0.019 - 0.019kg.hl-1 616-MP-C004