Jste zde

oddělení primární etalonáže průtoku plynu, malého objemu kapalin a refraktometrie

Vnitřní organizační jednotka

Název oddělení

oddělení primární etalonáže průtoku plynu, malého objemu kapalin a refraktometrie

Číslo

5012

Adresa

Průmyslová 455, 530 03 Pardubice

Vedoucí oddělení

Ing. Tomáš Valenta

Telefon: 466 670 728 105 

E-mail: tvalenta@cmi.cz

Mapa

Seznam rezervací metrologických služeb

  Zrušení rezervace

  • Zrušit rezervaci můžete zde 

  Obory kalibrací

  • metrologie v chemii
  • objem
  • průtok
  • tlak

  Kalibrované přístroje

  • refractometers
  • plynové průtokoměry
  • plynoměry
  • přepočítávače množství plynu
  • odměrné skleněné nádoby
  • odměrné kovové nádoby
  • odměrné válce
  • fals
  • byrety
  • pipety
  • automatické pipety
  • pyknometry
  • vzorkovače
  • stříkačky
  • odměrné sklo
  • pístová objemová měřidla
  • deformační tlakoměry

  Ověřovaná stanovená měřidla

  Další služby

  • kalibrace plynoměrů
  • kalibrace průtokoměrů pro plyny 
  • provádění srovnávacích zkoušek zkušeben plynoměrů autorizovaných metrologických středisek
  • provádění srovnávacích zkoušek a kruhové testy zkušebních stanic plynoměrů
  • typové zkoušky plynoměrů
  • typové zkoušky a ověřování přepočítávačů protečeného množství plynu
  • poradenská činnost uživatelům plynoměrů a průtokoměrů na plyny výrobcům a opravcům plynoměrných zařízení (plynoměrů, přepočítávačů protečeného množství plynu a souvisejících měřidel)
  • účast na tvorbě legislativy pro plynárenství
  • školení pracovníků
  • provádění zkrácených zkoušek přepočítávačů množství plynu 

  Malý objem

  Ověřovaná stanovená měřidla

   

  Další služby

  provádí připomínkování metrologických předpisů

  • odborné posudky na měřidla v oblasti své činnosti
  • technické zkoušky pro schválení typu měřidla
  • metrologické konzultace
  • školení z metrologických a odborných předpisů

   

  Refraktometrie 

  • kalibrace refraktometrů (v jednotkách indexu lomu, % Brix, aj., refraktometry pro automobilový průmysl)