Jste zde

MPO

Projekty podpořené Ministerstvem průmyslu a obchodu

Aktuálně realizované projekty

KódImplementaceNázev
   

Úspěšně ukončené projekty

KódImplementaceNázev
FV402387/2019-12/2022Pokročilé mikroskopické techniky
FV403285/2019-12/2022Realizace vrstevnatých systémů s požadovanými spektrálními závislostmi odrazivosti a propustnosti ve střední ultrafialové oblasti spektra
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/00201511/2020-12/2022Měřící systém síly a hmotnosti dynamických a velmi rychlých dějů
FR-TI1/2415/2009 - 4/2013Prvky pro nanometrickou diagnostiku délkových změn, tvarových úchylek a povrchových defektů
FR-TI1/1687/2009 - 12/2012Barevné solární články s vysokou účinností pro architektonické aplikace
2A-1TP1/12711/2006 - 5/2011Výzkum metod diagnostiky koncových měrek pro přesné strojírenství
FT-TA5/1143/2008 - 12/2010Vývoj technologie vytváření PECVD vrstev pro výrobu automobilové světelné techniky
FT-TA3/1333/2006 - 12/2009 Soustava laserových interferometrů pro nanometrologii délek
FT-TA3/1425/2006 - 12/2009Analýza optických vlastností solárních článků
FT-TA/09411/2004 -12/2007     Vývoj metod pro charakterizaci defektů na površích pevných látek